Konsultutbildning

Är du konsult? Välkommen att utbilda dig till UUA-konsult. Du kan både stärka din egen profil och ditt erbjudande, samtidigt som du framöver kan komma i fråga för konsultuppdrag i föreningens regi.  

Universell utformning av arbetsplatser (UUA) väcker allt större intresse, uppmärksamhet och spridning. Det är en ny modell för att koppla samman frågor om fysisk och social arbetsmiljö med rekrytering och kompetensförsörjning, organisation och ledning samt digitalisering. Det handlar om att utforma arbetsplatser så att de i större utsträckning kan locka talanger och kompetenser som idag inte fullt ut tas tillvara. I nuläget drivs arbetet i projektform men kommer från början av år 2022 att fortsätta drivas i föreningsform.  

UUA behöver många ambassadörer för att modellen och budskapet ska spridas och skapa nytta i arbetslivet. Du som idag är konsult och arbetar med kunder inom dessa områden är välkommen att utbilda dig till UUA-konsult. Det innebär att du både kan stärka din egen profil och ditt erbjudande, samtidigt som du framöver kan komma i fråga för konsultuppdrag i föreningens regi.  

Välkommen med på en heldagsprocess där du får mer kunskap och får tillfälle till erfarenhetsutbyte med konsultkollegor. 

Vi ser den här utbildningen som en process. Du kommer att få länkar till några korta filmer och artiklar att ta del av inför utbildningen. Efter utbildningen fortsätter du att ta processen vidare till dina kunder och i dina uppdrag.  

Passa på nu medan den här utbildningen fortfarande är kostnadsfri. Projektet är finansierat av ESF och det enda som krävs av dig är din arbetstid och att du innan utbildningen lämnar en s k statsstödsblankett, som behövs i den här typen av kostnadsfria utbildningar.  

Välkommen till en spännande och berikande dag!

Anmäl dig till konsultutbildning

Konsultutbildning

21 oktober klockan 9.00 – 16.30

Anmälan är stängd