Frågor om statsstödsblanketter

Eftersom UUA-utbildningarna är finansierade av ESF-rådet så behöver vi inför varje tillfälle få in en påskriven statsstödsblankett från deltagarna. Huruvida du berörs eller ej står vanligtvis i det mejl som du får när vi bekräftat att du fått plats på arrangemanget.

Vad behöver jag som deltagare göra med statstödsblanketten?

  1. Skriv ut den via länken som du fått i samband med anmälan, eller länkarna under nästa fråga.
  2. Fyll i verksamhetens uppgifter.
  3. Be till exempel ekonomiansvarig att kontrollera om ni redan fått denna typ av stöd, och i så fall hur mycket.
  4. Få en underskrift från en behörig företrädare för företaget/organisationen.
  5. Senast tre arbetsdagar innan utbildningstillfället behöver det underskrivna pappersoriginalet inkommit till:

Akademikerförbundet SSR
Box 12800
112 96 Stockholm
Att. Administratör för Lärandeforum UUA

Var hittar jag statsstödsblanketten?

Inför varje tillfälle skickar vi ut blanketter till de deltagare som kan behöva lämna in blankett. Vissa uppgifter är förifyllda. Följande varianter finns, och kan laddas ner längre ner på denna sida:

Vad är syftet med statsstödsblanketter?

ESF-rådet vill undvika att enskilda privata verksamheter får oskäligt högt statsstöd och konkurrensen snedvrids. Därför behöver verksamheter som tar emot så kallat stöd av mindre betydelse, till exempel i form av UUA-utbildningar, intyga att de i och med stödet inte överskrider takbeloppet på 200 000 euro under en treårsperiod. Mer information finns på blanketten.

Är statstödsstödsblanketten samma sak som närvarorapport?

Nej. Närvarorapporter skrivs under av deltagaren själv och lämnas in under eller efter arrangemanget.

Vilka verksamheter omfattas av statsstödsreglerna?

De flesta företag, organisationer och föreningar omfattas. Statliga myndigheter, regioner eller kommuner är undantagna. Läs mer på blanketten.

Min verksamhet omfattas inte av statsstödsreglerna. Behöver jag ändå lämna en blankett?

Om din arbetsgivare är en myndighet, region eller kommun så behöver du inte lämna in blanketten om statsstöd.

Det finns också andra verksamheter som inte behöver lämna in blanketten. Om så är fallet behöver vi en bekräftelse (till exempel ett mejl) från ekonomiansvarig eller motsvarande på din verksamhet. Om du är osäker så kontakta din arbetsgivare.

Vem skriver under blanketten?

En firmatecknare för din verksamhet

Vem inom min verksamhet kan ha den efterfrågade informationen?

Till exempel ekonomiansvarig/ekonomichef.

Godkänns inskannad blankett eller behövs underskrift i original?

Bara underskrift i original på papper godkänns.

Vi är flera från samma verksamhet som ska delta på samma utbildningstillfälle. Behöver alla lämna in var sin statsstödsblankett?

Nej, det går bra med en blankett, så länge det framgår att det sammanlagda värdet av ert deltagande inte gör att ni kommer över beloppstaket för stöd. Multiplicera bara den förifyllda kostnaden under punkt 1 i blanketten med antal deltagare och fyll i den summan istället.

Jag gick nyligen en UUA-utbildning, och ska nu gå en till. Behöver min verksamhet lämna in en ny blankett?

Ja.

I intyget under punkt 3 står att “Härmed försäkras att ovannämnda företag inte har mottagit eller kommer att motta annat offentligt stöd för samma projekt.” Vad innebär det?

Om företaget redan nu har kännedom om att det kommer att motta offentligt stöd från någon annan instans än ESF-rådet, detta behöver i sådana fall räknas med.

Min verksamhet har tidigare deltagit i utbildningar med ert projekt. Ska dessa redovisas i blanketten?

Ja. (Lämna tomt i kolumnen "Datum för beslut")

Jag har fler frågor.

Välkommen att kontakta projektets administratör Lena Forsberg via lena.forsberg@akademssr.se

 

Läs även

36223097-hands-of-diverse-team-members-assembling-jigsaw-puzzle.jpg

UUA Vilken arbetsgivare vill du vara? Den universella organisationen är ett framtidens måste.

Vi hjälper dig att bli mer attraktiv som arbetsgivare - välkommen till vår UUA-process för dig som chef/ledare.

Vår värld, våra länder och våra samhällen blir alltmer universella. Vi går mot en globalisering där olikheter i flera former är det nya normala. Samstämmig forskning pekar på att ju mer heterogen en organisation är desto mer lönsam är den.

Läs mer
Saila (m) Anna (S).jpg

Frågan är inte om utan HUR företag ska ställa om. (Partidialog 3)

UUA – Universell Utformning av arbetsplatser har under våren genomfört partidialoger med företrädare för riksdagspartier. I den tredje dialogen möttes Socialdemokraterna och Moderaterna.

Randstad är ett av de företag som finns bland de parter som står bakom projektet Lärandeforum UUA – Universell Utformning av arbetsplatser. Martin Sjögren är Randstads företrädare i projektets styrgrupp och deltog med reflektioner under partidialogen:

– Ni representerar Sveriges största partier och nästa år är det val. Många argumenterar för inkludering ur perspektivet ”att vara snäll”. Vi menar att det i stället handlar om att tillvarata alla människors inneboende potential. Det är det som UUA handlar om! Att skapa arbeten och arbetsplatser för människor oavsett vilka och hur de är, sade Martin Sjögren som efterlyste partiföreträdarnas syn och visioner gällande mångfald och inkludering. Det sammanfattade väl syftet med partidialogerna under 2021.

Läs mer

Möjligheter i en ny tid

Tisdag 17 november hölls den andra upplagan av den årliga konferensen om Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA. Teman för den digitala konferensen var ”Post corona - möjligheter i en ny tid” och ”Olikheters möjligheter i arbetslivet”. 

Läs mer
Farzad-Golchin-scaled-e1608211685852.jpg

”Insikten att mångfald är bra måste landa”

Det finns ett glapp mellan nyanländ arbetskraft och svenska arbetsgivare. Det ska rekryteringsföretaget Novare Potential överbrygga.

–  Mångfald lönar sig på flera sätt, det gäller att landa förståelsen för det, säger Farzad Golchin, vd och grundare.

Läs mer