Utvecklingslabbar om UUA

Foto på personer som sittar på uppsatta post-it-lappar

En utvecklingslabb är ett bra första steg för dig som är intresserad av Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

I en utvecklingslabb får deltagarna en introduktion till UUA och en möjlighet att träffa andra organisationer som också vill se nya möjligheter. En utvecklingslabb utformas utifrån målgrupp och omfattar vanligtvis allt ifrån en timme till max en halvdag. Ofta sker den i formen av ett frukostseminarium.

Tillsammans utforskar vi vad UUA kan innebära på våra egna arbetsplatser. Hur blir olikheter en tillgång och tillväxtmöjlighet? Hur kan till exempel den sociala arbetsmiljön utformas för att passa alla? Vad innebär det för möteslokaler, fikarum och värdegrund?

För mer information om utvecklingslabbar, kontakta processledare Gunnar Villevinge.

Tema: Lärdomar från pandemin utifrån ett UUA-perspektiv

Under höstterminen 2020 genomför vi tre utvecklingslabbar på temat "Lärdomar av coronakrisen".

Nedan hittar du datum och rubriker. Klicka på länkarna och anmäl dig.

På grund av den pågående smittspridningen erbjuds utbildningarna ovan på distans. Mejla gunnar.villevinge@akademssr.se för mer information.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Läs även

Utvecklingslabb: När isolering blir mainstream händer något

Välkommen till den första av tre seminarier om lärdomar från coronakrisen för Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA.

Läs mer
UUA

Utvecklingslabb: Det komplexa ledarskapet och att leda på distans

Välkommen till den andra av tre seminarier om lärdomar från coronakrisen för Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA.

Läs mer

Utvecklingslabb: Har mångfalden blivit mer eller mindre besvärlig?

Välkommen till höstens tredje och sista utvecklingslabb om lärdomar från coronakrisen för Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA.

Läs mer