Utvecklingslabbar om UUA

En utvecklingslabb är ett bra första steg för dig som är intresserad av Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Foto på personer som sittar på uppsatta post-it-lappar

I en utvecklingslabb får deltagarna en introduktion till UUA och en möjlighet att träffa andra organisationer som också vill se nya möjligheter. En utvecklingslabb utformas utifrån målgrupp och omfattar vanligtvis allt ifrån en timme till max en halvdag. Ofta sker den i formen av ett frukostseminarium.

Tillsammans utforskar vi vad UUA kan innebära på våra egna arbetsplatser. Hur blir olikheter en tillgång och tillväxtmöjlighet? Hur kan till exempel den sociala arbetsmiljön utformas för att passa alla? Vad innebär det för möteslokaler, fikarum och värdegrund?

För mer information om utvecklingslabbar, kontakta processledare Gunnar Villevinge.

Tema: Lärdomar från pandemin utifrån ett UUA-perspektiv

Under höstterminen 2020 genomför vi tre utvecklingslabbar på temat "Lärdomar av coronakrisen".

Nedan hittar du datum och rubriker. Klicka på länkarna och anmäl dig.

  • 9 september: När isolering blir mainstream händer något (anmälan är stängd)
  • 13 oktober: Det komplexa ledarskapet och att leda på distans (anmälan är stängd)
  • 8 december: Har mångfalden blivit mer eller mindre besvärlig? (anmälan är stängd)

På grund av den pågående smittspridningen erbjuds utbildningarna ovan på distans. Mejla gunnar.villevinge@akademssr.se för mer information.