Utvecklingslabbar om UUA

Foto på personer som sittar på uppsatta post-it-lappar

En utvecklingslabb är ett bra första steg för dig som är intresserad av Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

I en utvecklingslabb får deltagarna en introduktion till UUA och en möjlighet att träffa andra organisationer som också vill se nya möjligheter. En utvecklingslabb utformas utifrån målgrupp och omfattar vanligtvis allt ifrån en timme till max en halvdag. Ofta sker den i formen av ett frukostseminarium.

Tillsammans utforskar vi vad UUA kan innebära på våra egna arbetsplatser. Hur blir olikheter en tillgång och tillväxtmöjlighet? Hur kan till exempel den sociala arbetsmiljön utformas för att passa alla? Vad innebär det för möteslokaler, fikarum och värdegrund?

Nästa labb är den 20 november med Partsrådet/statliga myndigheter och fokuserar på hur inkluderande kompetensförsörjning stöttar utvecklingen av hållbara organisationer. Arbetar du på en myndighet med arbetsmiljöfrågor och utvecklingsfrågor så anmäl dig nu.

För mer information om utvecklingslabbar, kontakta processledare Gunnar Villevinge.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Läs även

218halvsida_org_webb.jpg

Grundutbildning i Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Modellen UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat.

Läs mer
Sodexo personal.png

”Våra medarbetare speglar mångfalden i samhället”

Den 5 november berättar Karin Vierma, Operations Director för Sodexo, om bolagets framgångsrika mångfaldsarbete på UUA-projektens årliga konferens.

Läs mer
Markus Furuberg talar på Kick-Off för UUA.jpg

Milstolpe för statsning på Universell Utformning av Arbetsplatser

Den 28 maj hade projektet Lärandeforum UUA (Universell Utformning av Arbetsplatser) kickoff i Stockholm. 

Läs mer

Gör verklighet av visionerna

Varberg kommun hade redan alla policys och goda principer. I alla fall på pappret. Men att utbilda personalen i UUA, Universell utformning av arbetsplatser, blev startskottet för att göra verklighet av visionerna.

Läs mer