Utvecklingslabbar om UUA

Foto på personer som sittar på uppsatta post-it-lappar

En utvecklingslabb är ett bra första steg för dig som är intresserad av Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

I en utvecklingslabb får deltagarna en introduktion till UUA och en möjlighet att träffa andra organisationer som också vill se nya möjligheter. En utvecklingslabb utformas utifrån målgrupp och omfattar vanligtvis allt ifrån en timme till max en halvdag. Ofta sker den i formen av ett frukostseminarium.

Tillsammans utforskar vi vad UUA kan innebära på våra egna arbetsplatser. Hur blir olikheter en tillgång och tillväxtmöjlighet? Hur kan till exempel den sociala arbetsmiljön utformas för att passa alla? Vad innebär det för möteslokaler, fikarum och värdegrund?

För mer information om utvecklingslabbar, kontakta processledare Gunnar Villevinge.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Vad är UUA?

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Läs även

218halvsida_org_webb.jpg

Grundutbildning i Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Modellen UUA innebär att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat.

Läs mer
Hanna Broberg på  UUA-konferens 28 jan 2020.JPG

Konsten att arbeta och leda olika

Komplexa uppdrag i ett föränderligt arbetsliv kräver ledare som vågar utmana sig själva och sin organisation. 

Läs mer
world-1264062.jpg

Lägesanalys för transnationellt utbyte om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)

Runt om i Europa pågår olika satsningar för att lösa upp knutarna på arbetsmarknaden och skapa ett hållbart arbetsliv.

Läs mer

”Ett exempel på social innovation”

På den första upplagan av den årliga konferensen om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA), hördes flera spännande röster.

Läs mer