Utbildningsfilmer

Att få en inkluderande arbetsplats är inget vi tror att en person kan skapa på egen hand. Vi når dit genom samarbete. Med otaliga workshops, labbar och kunskapsdelning kan vi nu erbjuda en gedigen informationsbank.

Workshop i lärosal

UUA-grundutbildning del 1 och del 2

Här finns presentationer och föreläsningar kopplade till UUA-grundutbildning.

Vill du ha en flygande start inför t ex en chefsutbildning eller UUA-coachutbildning som du ska delta i? Använd då dessa som en slags repetition, i två delar, 20 min respektive 16 min.

De powerpoint-presentationer som används i filmerna finns att läsa och ladda ner här.

Att leda den universella organisationen

Vad behöver du som chef känna till och hur behöver du arbeta för att leda olikheter, för att göra din organisation eller företag mer universellt utformad? Den här filmen ger en introduktion. Se den gärna inför en chefsutbildning. 16 min.

Den powerpoint-presentation som används i filmen finns att läsa och ladda ner här.


Allt hänger ihop – från FN till aktiva åtgärder

Universell utformning har sedan länge funnits inom FN, i deklarationen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den här filmen visar vi UUA-sammanhanget, den röda tråden och hur allt hänger ihop, från FN, Agenda 2030 till den nationella lagstiftningen och ner till lokala planer och riktlinjer. 11 min.

Den powerpoint-presentation som används i filmen finns att läsa och ladda ner här.


Om normer – vad gäller här?

Vad är det för normer som gäller på din arbetsplats? Vi behöver bråka med våra normer, se vilka som gynnas och missgynnas av dem, våga utmana oss själva och vår organisation. Kanske kan vi då hitta svaret på ”Vem jobbar inte här idag?” och få en arbetsplats som öppnar för fler. 17 min  

Den powerpoint-presentation som används i filmen finns att läsa och ladda ner här.


Nyttan med universell utformning av arbetsplatser

Varför behövs UUA, universell utformning av arbetsplatser? Vad är nyttan, för vem? Den här filmen hjälper till att förklara vikten och ge argumenten till vad vi som arbetsplatser och organisationer har att vinna på att jobba med UUA.  17 min.

Den powerpoint-presentation som används i filmen finns att läsa och ladda ner här.


Rekrytering och kompetensförsörjning

Vem arbetar inte här idag? Det här är den första frågan vi behöver ställa när vi talar om rekrytering. I den här filmen ger vi steg på vägen till rekrytering och kompetensförsörjning som har ett UUA-perspektiv. Filmen betonar också vilka förhållningssätt som vi behöver ha med oss i rekryteringsprocessen.  30 min.

Den powerpoint-presentation som används i filmen finns att läsa och ladda ner här.


Social arbetsmiljö & Organisation och ledning

Hur ska vi organisera verksamheten för att få en social arbetsmiljö som präglas av inkludering – tillhörighet, delaktighet, engagemang, öppenhet, nyfikenhet och lärande. Vad krävs av dig som chef och av dig som medarbetare, hur når vi dit? Det är detta den här filmen handlar om. 20 min . 

Den powerpoint-presentation som används i filmen finns att läsa och ladda ner här.


Fysisk utformning och digitalisering

Den fysiska arbetsmiljön är en signal som visar om det här är en arbetsplats där olikheter ryms och trivs. Vad behövs för att skapa en sådan arbetsplats? Den här filmen tar också upp digitalisering som den röda tråden genom alla UUA-perspektiv. 24 min.

Den powerpoint-presentation som används i filmen finns att läsa och ladda ner här.