Universellt arbetsliv - öka företagets potential

Utbildningskonferens för små och medelstora företag.

För att återhämta efter ett extremt prövande år, och för att öka konkurrenskraften i svenska företag behöver vi bli bättre på att ta tillvara kompetensen i hela befolkningen. Dagens arbetsmarknad och näringslivsklimat ställer höga krav på flexibilitet, förnyelseförmåga och problemlösning. Alla verksamheter behöver vara utformade för alla som har den rätta kompetensen.  
 
Universell Utformning av Arbetsplatser erbjuder strategiska redskap för verksamhetsutveckling. Till denna utbildningskonferens välkomnar vi särskilt små och medelstora företag, och självklart alla som verkar för inkludering och mångfald i sina verksamheter.  
 
Konferensen sker digitalt och kommer att direkttextas av skrivtolk. Deltagandet är kostnadsfritt. 
Moderator för konferensen är Olivia Marrero Engström, Partsrådet

  • Onsdag 14 april 9:00-12:00 
  • En halvdag online för lärande och verksamhetsutveckling
  • Anmäl dig här

Programinnehåll:  

Sju tankar som är bra att tänka när det gäller universell utformning 
Per-Olof Hedvall 
Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare, Certec – Lunds tekniska högskola 

 

Skill Capture - när mångfald och inkludering är en kritisk affärsfråga 
Karin Callin  
Manager Skill Capture Team, Scania Group 

 

Utveckla din verksamhet med stöd av Suntarbetslivs arbetsmiljöstöd 
Anna Pramborg 
Kommunikatör, Suntarbetsliv 

 

Verktyg för hälsofrämjande ledarskap och kontorsutformning i ett förändrat arbetsliv 
Fredrik Beskow,  
Projektledare Prevent 

 

Bombayworks – Growth over borders OBS! Språk: Engelska 
Caroline Andersson 
Branch Manager Malmö/ Head of People & Culture 
Veronica von Feilitzen  
Branch Manager Stockholm 
Samira Kamath Managing  
Director Mumbai  

 

Vilket arbetsliv ska vi lämna över till framtiden? 
Lena Lehmann och Gunnar Villevinge  
Processledare Lärandeforum UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser  

Anmäl dig här!  

Välkommen med din anmälan senast den 11 april