Universellt arbetsliv - öka företagets potential

Den 14 april 2021 arrangerades en utbildningskonferens för små och medelstora företag. Konfensenen kommer inom kort att kunna ses i sin helhet här. Innehållet är textat. 

För att återhämta efter ett extremt prövande år, och för att öka konkurrenskraften i svenska företag behöver vi bli bättre på att ta tillvara kompetensen i hela befolkningen. Dagens arbetsmarknad och näringslivsklimat ställer höga krav på flexibilitet, förnyelseförmåga och problemlösning. Alla verksamheter behöver vara utformade för alla som har den rätta kompetensen.  
 
Universell Utformning av Arbetsplatser erbjuder strategiska redskap för verksamhetsutveckling. Till denna utbildningskonferens välkomnade vi särskilt små och medelstora företag, och självklart alla som verkar för inkludering och mångfald i sina verksamheter.  
 
Markus Furuberg, ordförande i styrgruppen för Universell Utformning av Arbetsplatser tillika förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR  välkomnade och inledde dagen.
Avslutning Dolores Kandelin Mogard, projektledare Lärandeforum Universell Utformning av Arbetsplatser
Moderator: Olivia Marrero Engström, Partsrådet

Programinnehåll:  


Sju tankar som är bra att tänka när det gäller universell utformning 
Per-Olof Hedvall 
Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare, Certec – Lunds tekniska högskola 

 


Skill Capture - när mångfald och inkludering är en kritisk affärsfråga 
Karin Callin  
Manager Skill Capture Team, Scania Group 

 


Utveckla din verksamhet med stöd av Suntarbetslivs arbetsmiljöstöd 
Anna Pramborg 
Kommunikatör, Suntarbetsliv 

 


Verktyg för hälsofrämjande ledarskap och kontorsutformning i ett förändrat arbetsliv 
Fredrik Beskow,  
Projektledare Prevent 

 


Bombayworks – Growth over borders OBS! Språk: Engelska 
Caroline Andersson 
Branch Manager Malmö/ Head of People & Culture 
Veronica von Feilitzen  
Branch Manager Stockholm 
Samira Kamath 
Managing Director Mumbai  

 


Vilket arbetsliv ska vi lämna över till framtiden? 
Lena Lehmann och Gunnar Villevinge  
Processledare Lärandeforum UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser