Peer review

Peer review

Hur kan vi lära av varandra för att komma längre i vårt arbete med mångfald och inkludering? I Lärandeforum UUA erbjuder vi företag att vara med i en Peer review, som handlar om att likar möter likar och lär av varandra. Här berättar vi mer om hur det praktiskt går till. 7 min.

Den powerpoint-presentation som används i filmen finns att läsa och ladda ner här.

Kontaktperson för Peer review är processledare Gunnar Villevinge.