Speciellt för dig som är egenföretagare

Kontorskvinna ser förtroendeingivande ut. Hon står bland gröna växter på kontoret.

Som medlem får du tillgång till en sammanställning av arvodesnivåer för de vanligaste verksamheterna. Med en sådan sammanställning och med hjälp från våra ombudsmän är det lättare för dig att avgöra vad du bör ta betalt.

För att du ska kunna svara på arvodesenkäten,  är det viktigt att förbundet har din korrekta e-postadress. Kontrollera gärna dina medlemsuppgifter på hemsidan efter att du loggat in.

Kollektiv försäkringslösning

En mycket fördelaktig försäkringslösning är framtagen just för dig. Liv-, olycksfalls- samt företagsförsäkringen, inklusive patientförsäkring ingår normalt i serviceavgiften, som är avdragsgill. Läs mer under fliken försäkringar samt i broschyren Egenföretagarservice.

Via Akademikerförsäkring, kan du också teckna andra förmånliga försäkringar. Kontakta Akademikerförsäkring på telefon 0771-111 999 eller

e-post: egenforetagare@akademikerforsakring.se för mer information.

Egenföretagarservice

Om du vill veta mer om förbundets service för egenföretagare, kontakta ombudsman Katarina Selldahl på telefon 08-617 44 61 eller e-post: katarina.selldahl@akademssr.se

Du kan också kontakta egenföretagarservice 08-617 44 00, knappval 4. Har du frågor om avgifter, registrering eller ändringar, kontakta Medlemsservice.

Nätverk

Som egenföretagarmedlem kan du vara med i en nätverks- och företagarkatalog om du vill. Du lägger in dina uppgifter bredvid "Mina sidor".

Tidningar

Som egenföretagarmedlem får du, förutom tidningen Akademikern även Chefstidningen.

 

 

Information om GDPR  för dig som är företagare

Den 25 maj träder GDPR, den nya dataskyddsförordningen från EU, i kraft. På denna sida kan du att lära dig mer om vad GDPR innebär och vad du behöver göra för att vara bättre förberedd för att uppfylla de nya krav GDPR ställer.