Brottas du med ett etiskt dilemma – fråga Etikrådet!

kompass

Akademikerförbundet SSR:s Etikråd kan ge vägledning i yrkesetiska dilemman och frågeställningar.

Etikrådets mål är att:

 • Lyfta etikdiskussionerna i den allmänna debatten och bland medlemmarna
 • Hålla förbundets etiska koder levande
 • Ge chefer och professioner stöd och vägledning i etiska dilemman och frågeställningar

Oavsett om du är medlem eller inte så kan du anmäla frågor till rådet. Om du vill kan du vara anonym och det är du som avgör om din fråga ska behandlas helt konfidentiellt eller om svaret kan publiceras i eget forum.

  Kontakta Etikrådet

  Vi behöver få in många exempel på etiska dilemman för att riktigt kunna använda oss av rådets kompetens. Om du har något du grubblar över eller om du sitter på ett bra exempel tveka inte att mejla oss! 

  Så här gör du:

  • Skriv en kortfattad redogörelse av ditt ärende
  • Försök att tydliggöra det etiska problemet
  • Avidentifiera uppgifter som kan leda till att sekretess bryts
  • Ange om du vill vara anonym och om svaret (som alltid är avidentifierat) kan publiceras i Etikrådets forum
  • Maila till etikradet@akademssr.se.

  Här kan du läsa/lyssna mer:

  Har du brottats med ett etiskt dilemma i ditt arbete?

  Ja
  0% (0 röster)
  Nej
  0% (0 röster)
  Vet inte
  100% (1 röst)
  Total votes: 1

  Råd och stöd i jobbet

  Vill du ha hjälp med att se över ditt anställningsavtal eller rådgivning inför lönesamtalet?

  Vår rådgivningsservice ger dig som är medlem personlig rådgivning av ombudsmän eller chefsförhandlare.

  Råd och stöd i jobbet

  Vill du ha hjälp med att se över ditt anställningsavtal eller rådgivning inför lönesamtalet?

  Vår rådgivningsservice ger dig som är medlem personlig rådgivning av ombudsmän eller chefsförhandlare.