Etikrådets medlemmar

Lär känna medlemmarna i vårt etiska råd.

Etikrådet

 • Katarina Riml

  Personalvetare med yrkesbakgrund som bl a HR-chef och HR Business Partner. Nu enhetschef för Attrahera & Rekrytera och Rekryteringschef i Solna stad.Medförfattare till ’Etik i HR-arbetet, Etisk kod för personalvetare.

 • Håkan Ceder

  Ordförande för Allmänna Arvsfonden. Departementsråd i Socialdepartementet med ansvar för äldre- och funktionshinderfrågor och senare hälso- och sjukvård. Chef för Hjälpmedelsinstitutet. Överdirektör i Socialstyrelsen med särskilt ansvar för socialtjänst.

 • Dolores Kandelin Mogard

  Tidigare chefsförhandlare och kanslichef för Svensk Chefsförening. Även tidigare förhandlingschef på Fysioterapeuterna. Nu projektledare för UUA – Universellt utformade arbetsplatser.

 • Stefan Einhorn

  Professor, överläkare, ordförande för Centrum för social hållbarhet, Karolinska Institutet.

 • Elisabet Svedberg

  Socionom med magisterexamen i etik och socialt arbete. Utredare/projektledare på Socialstyrelsen. Tidigare ansvarig för Socialstyrelsens etiska råd samt dess sociala utskott.

 • Anna Hollander

  Professor emerita i socialt arbete med inriktning rättsvetenskap.

 • Åke Strandberg

  Socionom. Avdelningschef, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg Norrtälje.

Etikrådet

 • Katarina Riml

  Personalvetare med yrkesbakgrund som bl a HR-chef och HR Business Partner. Nu enhetschef för Attrahera & Rekrytera och Rekryteringschef i Solna stad.Medförfattare till ’Etik i HR-arbetet, Etisk kod för personalvetare.

 • Håkan Ceder

  Ordförande för Allmänna Arvsfonden. Departementsråd i Socialdepartementet med ansvar för äldre- och funktionshinderfrågor och senare hälso- och sjukvård. Chef för Hjälpmedelsinstitutet. Överdirektör i Socialstyrelsen med särskilt ansvar för socialtjänst.

 • Dolores Kandelin Mogard

  Tidigare chefsförhandlare och kanslichef för Svensk Chefsförening. Även tidigare förhandlingschef på Fysioterapeuterna. Nu projektledare för UUA – Universellt utformade arbetsplatser.

 • Stefan Einhorn

  Professor, överläkare, ordförande för Centrum för social hållbarhet, Karolinska Institutet.

 • Elisabet Svedberg

  Socionom med magisterexamen i etik och socialt arbete. Utredare/projektledare på Socialstyrelsen. Tidigare ansvarig för Socialstyrelsens etiska råd samt dess sociala utskott.

 • Anna Hollander

  Professor emerita i socialt arbete med inriktning rättsvetenskap.

 • Åke Strandberg

  Socionom. Avdelningschef, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg Norrtälje.