Våra kärnfrågor för personalvetare

Som akademikerförbund är det en självklarhet för oss att engagera oss i frågor som påverkar våra medlemmars utbildning, profession, ställning och förutsättningar på arbetsmarknaden.

Här är några av de frågor vi driver och bevakar specifikt för personalvetare:

  • Personalvetare ska få en enhetlig examenstitel och tydligare yrkestitlar.
  • Personalvetare ska ha en akademisk examen där arbetsrätt, personalekonomi och ett beteendevetenskapligt ämne ingår.
  • Statliga forskningsresurser för personal- och arbetslivsforskning behöver höjas och öronmärkas.
  • Personalvetare och deras HR-kompetens ska tas tillvara i planering, genomförande och uppföljning av övergripande strategisk verksamhetsutveckling.
  • Ett etiskt förhållningssätt är viktigt i allt personalarbete. Etiska frågeställningar behöver kontinuerligt uppmärksammas.
  • Personalfunktionens chefer ska ingå i ledningsgruppen.

Läs även

Sveriges professions- och fackförbund för personalvetare

Personalvetarna är nyckelpersoner inom varje organisation. Vi är professions- och fackförbundet för dig som är utbildad personalvetare eller som arbetar inom HR-området men har en annan samhällsvetenskaplig examen. Vi jobbar för att stärka både yrkesroll och villkor för HR-medarbetare runt om i Sverige.

Läs mer

Appen HR i praktiken

Den här appen är till för dig som arbetar med HR och praktiskt ska rekrytera, utveckla och avsluta medarbetare.

Läs mer