Hur ser våra framtida arbetsplatser ut?

På framtidens arbetsmarknad behöver arbetsplatserna vara utformade för alla redan från början. Om det pratar vi i veckans Chefspodden. 

Universellt utformade arbetsplatser är något helt nytt. Ett nytt sätt att tänka. Arbetsplatser som är utformade för alla, från början.

– Vi tar höjd för de mänskliga olikheterna, säger Dolores Kandelin Morgard, förbundets projektledare för Universellt utformade arbetsplatser. Kandelin Morgard.

Att inte anpassa, utan istället tänka in olika behov och förutsättningar så att arbetsplatserna passar alla från början – att planera inkluderande helt enkelt – är något vi måste lära oss för att klara kompetensförsörjningen framöver, tror Dolores Kandelin Morgard. Att anpassa verksamheter i efterhand eller efter individuella behov är ofta dyrt, och de otillgängliga arbetsplatserna stänger ute människor idag. Det finns mycket att vinna på att tänka på ett annat sätt. 

Ta tillvara på förmågorna

Det handlar om ett nytt sätt också för chefer. Att se behoven och utveckla ledarskap och organisation som tar tillvara och ser förmågorna. I framtidens arbetsliv ryms alla och den fysiska arbetsmiljön liksom den sociala arbetsmiljön och arbetsorganisationen måste utvecklas så att den fungerar för alla. 

I projektet ingår kompetenser från många olika håll; fastighetskunskapen inom Vasakronan, rekrytering hos Randstad, flygplatsbeteenden genom Swedavia, ohälsa med Sveriges Företagshälsovårder, olika behov och rättigheter genom Funktionsrätt Sverige och arbetsplatskunskap genom Akademikerförbundet SSR. En unik mix som ska fundera över hur hållbara arbetsplatser ska utformas.