För skyddsombud

En fin bild på en glad kvinna på sitt kontor.

Som skyddsombud ser du till att dina kollegor har en bra och säker arbetsmiljö. Det kan handla om allt ifrån lokaler och anordningar till arbetsmetoder, men framförallt den psykosociala arbetsmiljön.

 

Läs mer här om verktyg för lokalt arbetsmiljöarbete i kommuner och regioner i tider av Corona!

På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det finnas ett eller flera skydds- eller arbetsmiljöombud som utses av den lokala föreningen. Om det finns flera skydds- och arbetsmiljöombud på en arbetsplats är det en fördel att utse en till huvudskyddsombud.

Du som är utsedd till skyddsombud eller huvudskyddsombud företräder dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ska bland annat delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och ny arbetsorganisation. Arbetsmiljölagen ger dig rätt att avbryta verksamheten om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa.

Här kan du läsa mer om hur du som skyddsombud får en bra start

Här hittar du info om dina befogenheter som skyddsombud.

Gå en utbildning!

För att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt har du rätt till ledighet och rätt till utbildning. Akademikerförbundet SSR rekommenderar att nyvalda skyddsombud snabbt får utbildning så att de får veta vad uppdraget innebär rättsligt och vad som förväntas av dem. Vår arbetsmiljöutbildning (grund) är bra att starta med. Du hittar alla våra utbildningar i kalendariet. Vi rekommenderar även att skyddsombud och arbetsgivare går gemensamma utbildningar.

Saknar arbetsplatsen lokalt skyddsombud?

Inom Akademikerförbundet SSR och många andra fackförbund finns regionala skyddsombud som kan hoppa in och ta arbetstagarsidans arbetsmiljöansvar på arbetsställen inom privat sektor där det varken finns lokalt skyddsombud eller skyddskommitté. En förutsättning för att det regionala skyddsombudet ska kunna ta den befogenheten är att det finns minst en medlem i hens fackliga organisation på arbetsstället. Det regionala skyddsombudet arbetar även för att det utses lokala skyddsombud.

Regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud. Som regionalt skyddsombud har du en fördel i att inte vara anställd på arbetsstället. Det gör det lättare att agera objektivt när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs.

Verktyg och länkar för arbetsmiljöarbetet

AFA Försäkring

Arbetsmiljöverket

Prevent

Suntarbetsliv

Saco

Läs även

Hur fungerar arbetsmiljölagen?

Att må bra och vara säker på sin arbetsplats är en rättighet. Arbetsmiljölagen ritar upp riktlinjerna för hur skador och ohälsa på jobbet ska förebyggas och vilka rättigheter du har.

 

Läs mer här om verktyg för lokalt arbetsmiljöarbete i kommuner och regioner i Coronatid!

Läs mer

Gränslöst arbete: Tid och teknik

För Akademikerförbundet SSRs medlemmar är arbetsmiljö en högt prioriterad fråga. Vi menar att arbetstid, arbetsbelastning och resurser är faktorer som måste finnas med i dialogen om arbetets organisering. Arbetslivet förändras, en sliten fras och knappast en nyhet längre. Arbetslivet – och livet i sig – befinner sig i en konstant förändring. Dagens teknikutveckling har dock förändrat förutsättningarna och organiseringen av arbetet, för många på väldigt kort tid dessutom.

Läs mer

Tips för arbetsmiljöarbete i praktiken

De här frågeställningarna är tänkta att inspirera och konkretisera innebörden i det arbetsmiljöpolitiska programmets mer övergripande skrivningar om hälsofrämjande-, universellt utformade och utvecklande arbetsplatser.

Frågeställningarna ska enbart ses som exempel och täcker inte in alla aspekter i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Gå en utbildning om UUA

Anmäl dig till någon av våra olika utbildningar om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA).

Läs mer