För dig som är skyddsombud

Som skyddsombud ser du till att dina kollegor har en bra och säker arbetsmiljö. Det kan handla om allt ifrån lokaler och anordningar till hot och arbetsmetoder - men framförallt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

En fin bild på en glad kvinna på sitt kontor.

På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det finnas ett eller flera skydds- eller arbetsmiljöombud som utses av den lokala föreningen. Om det finns flera skydds- och arbetsmiljöombud på en arbetsplats är det en fördel att utse en till huvudskyddsombud.

Du som är utsedd till skyddsombud eller huvudskyddsombud företräder dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ska bland annat delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och ny arbetsorganisation. Arbetsmiljölagen ger dig rätt att avbryta verksamheten om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa.

Gå en utbildning!

För att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt har du rätt till ledighet och rätt till utbildning. Akademikerförbundet SSR rekommenderar att nyvalda skyddsombud snabbt får utbildning så att de får veta vad uppdraget innebär rättsligt och vad som förväntas av dem. Webbutbildningen Påverka tillsammans (20 min) är en kort digital introduktionsutbildning där du får du veta mer om hur du kan påverka på jobbet. Vår arbetsmiljöutbildning (grund) är bra att starta med när du är vald till skyddsombud. Du hittar alla våra utbildningar här. Vi rekommenderar även att skyddsombud och arbetsgivare går gemensamma utbildningar. Förbundet erbjuder även fortsättningsutbildning för skyddsombud, och olika kortare tematiska fördjupningar.

Saknar arbetsplatsen lokalt skyddsombud?

Inom Akademikerförbundet SSR och många andra fackförbund finns regionala skyddsombud som kan hoppa in och ta arbetstagarsidans arbetsmiljöansvar på arbetsställen inom privat sektor där det varken finns lokalt skyddsombud eller skyddskommitté. En förutsättning för att det regionala skyddsombudet ska kunna ta den befogenheten är att det finns minst en medlem i hens fackliga organisation på arbetsstället. Det regionala skyddsombudet arbetar även för att det utses lokala skyddsombud.

Regionalt skyddsombud på privat sektor har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud. Som regionalt skyddsombud har du en fördel i att inte vara anställd på arbetsstället. Det gör det lättare att agera objektivt när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs.

Skyddsombud för chefer?

Du som är chef företräder arbetsgivaren och har ett arbetsmiljöansvar för dina medarbetare. Men du är också en medarbetare vars arbetsmiljö din chef är ansvarig för.
Skyddsombuden kan inte företräda dig i din roll som arbetsgivarföreträdare, men om du som medarbetare har arbetsmiljöproblem ska skyddsombud stötta dig! Det är därför lämpligt att chefer antingen har ett eget skyddsombud eller att ett av skyddsombuden får ett särskilt ansvar för chefer.

Skyddsombud som stöttar chefer måste vara väl insatta i chefens dubbla roll som arbetsgivarföreträdare och medarbetare. Skyddsombudet ska självklart inte vara involverad i något arbetsmiljöärende där du är motpart.

Akademikerförbundet SSR vill ta tillvara på chefers intressen genom att ge stöd från särskilda chefsförhandlare. Deras uppgift är att vara chefers ombud och företrädare. Det kan även gälla ärenden som i regel hanteras av lokala skyddsombud. Chefsförhandlare inom Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening har alla egen gedigen chefserfarenhet. Kontakta Chefsrådgivningen här.

Så syns du på arbetsplatsen

Om du inte redan har en skylt uppsatt på ditt jobb som visar att du är skyddsombud, kan du beställa det i förbundets profilshop. Via beställning finns det en flyer i A5-format, men du kan också skriva ut en själv, i A4-format. I shoppen finns det även annat material som gör att du syns bättre, och nyheter kommer löpande. Håll utkik. 

Verktyg och länkar för arbetsmiljöarbetet

bild

Checklista för arbetsmiljöarbete i praktiken

De här frågeställningarna är tänkta att inspirera och konkretisera innebörden i det arbetsmiljöpolitiska programmets mer övergripande skrivningar om hälsofrämjande-, universellt utformade och utvecklande arbetsplatser.

Läs här
bild

Utbildningar för dig som är förtroendevald

Du som är förtroendevald får facklig utbildning så du blir trygg i din roll som företrädare för Akademikerförbundet SSR. 

Klicka här