För dig som är skyddsombud

Som skyddsombud ser du till att dina kollegor har en bra och säker arbetsmiljö. Det kan handla om allt ifrån lokaler och anordningar till hot och arbetsmetoder - men framförallt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

En fin bild på en glad kvinna på sitt kontor.

På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det finnas ett eller flera skydds- eller arbetsmiljöombud som utses av den lokala föreningen. Om det finns flera skydds- och arbetsmiljöombud på en arbetsplats är det en fördel att utse en till huvudskyddsombud.

Du som är utsedd till skyddsombud eller huvudskyddsombud företräder dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ska bland annat delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och ny arbetsorganisation. Arbetsmiljölagen ger dig rätt att avbryta verksamheten om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa.

Här kan du läsa mer om hur du som skyddsombud får en bra start

Här hittar du info om dina befogenheter som skyddsombud.

Läs mer här om återgång till arbetsplatser, nu när samhället lättar på flera av restriktionerna.

Gå en utbildning!

För att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt har du rätt till ledighet och rätt till utbildning. Akademikerförbundet SSR rekommenderar att nyvalda skyddsombud snabbt får utbildning så att de får veta vad uppdraget innebär rättsligt och vad som förväntas av dem. Webbutbildningen Påverka tillsammans (20 min) är en kort digital introduktionsutbildning där du får du veta mer om hur du kan påverka på jobbet. Vår arbetsmiljöutbildning (grund) är bra att starta med när du är vald till skyddsombud. Du hittar alla våra utbildningar här. Vi rekommenderar även att skyddsombud och arbetsgivare går gemensamma utbildningar. Förbundet erbjuder även fortsättningsutbildning för skyddsombud, och olika kortare tematiska fördjupningar.

Saknar arbetsplatsen lokalt skyddsombud?

Inom Akademikerförbundet SSR och många andra fackförbund finns regionala skyddsombud som kan hoppa in och ta arbetstagarsidans arbetsmiljöansvar på arbetsställen inom privat sektor där det varken finns lokalt skyddsombud eller skyddskommitté. En förutsättning för att det regionala skyddsombudet ska kunna ta den befogenheten är att det finns minst en medlem i hens fackliga organisation på arbetsstället. Det regionala skyddsombudet arbetar även för att det utses lokala skyddsombud.

Regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud. Som regionalt skyddsombud har du en fördel i att inte vara anställd på arbetsstället. Det gör det lättare att agera objektivt när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs.

Verktyg och länkar för arbetsmiljöarbetet