Starka tillsammans

Som medlem i Saco, blir förbundet starkare i kampen för akademikers villkor. Som medlem hos oss får du också del av Sacos verksamhet.

Akademikerförbundet SSR är medlemmar i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Vi är det fjärde största Sacoförbundet. 

21 olika förbund som arbetar tillsammansSaco

Saco samlar 700 000 akademiker i 21 olika medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna utredningar och aktiviteter arbetar Saco för att akademisk utbildning ska löna sig och att högskoleutbildning ska hålla hög kvalitet

Var för sig driver de olika Sacoförbunden utvecklingen inom sina olika yrken och verksamheter. Det betyder att vi både har styrkan av en organisation med 700 000 medlemmar i ryggen, och den specialkunskap som krävs för att kunna driva dina professionsfrågor. 

Som medlem i Akademikerförbundet SSR får du också del av Sacos versamhet, som mötesplatserna för chefer och egenföretagare och Saco Lönesök – Sveriges bästa lönestatistik.

Fakta: Saco

  • 21 förbund med sammanlagt 700 000 medlemmar.
  • Akademikerförbundet SSR är Sacos fjärde största förbund.