Almega TechSverige (fd IT & Telekom)

Det är Sveriges Ingenjörer som tecknar avtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör TechSverige (fd IT & Telekom-företagen).

Avtal om lön och anställningsvillkor

Eftersom det är Sveriges Ingenjörer som tecknar avtalen hittar du dem på deras webbsida - se länkar nedan:

Kollektivavtal TechSverige IT - Sveriges Ingenjörer (sverigesingenjorer.se)

TechSverige kollektivavtal - Sveriges Ingenjörer (sverigesingenjorer.se)

Pensionsavtal och försäkringar

Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande.
Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

Trygghetsavtal/omställningsavtal

I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör TechSverige anslutna till Trygghetsrådet TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR dig som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

Kontakt

På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund, tillhör. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Sveriges Ingenjörer vid en eventuell förhandling.