Hälso- och sjukvårdskurator

Hälso- och sjukvårdskuratorn är den psykosociala experten inom vården och den självklara länken mellan vården och andra samhällsaktörer.

""

Hälso- och sjukvårdskuratorns kompetens är ett givet inslag i dagens hälso- och sjukvård där det sociala och psykosociala perspektivet ska verka sida vid sida med medicinsk och psykologisk kompetens.

Kuratorns roll i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdskuratorn bidrar med att utveckla och bibehålla det sociala, psykosociala och socialrättsliga perspektivet inom hälso- och sjukvården. Kompetensen ska erbjudas de patienter och närstående som har behov av psykosocialt stöd och behandling och ska finnas inom hälso- och sjukvårdens alla områden.

Behov av kompetens för utsatta grupper

Människor i utsatta situationer drabbas oftare och hårdare av ohälsa. Nationella och internationella studier visar på tydliga samband mellan social och ekonomisk utsatthet och så väl psykisk som fysisk ohälsa. För att hälso- och sjukvården ska kunna ge god vård till alla oavsett livssituation krävs kompetens och medvetenhet om hur social situation och ohälsa påverkar varandra.

Äntligen en legitimation för kuratorer

Den första juli 2019 infördes en legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Det är innebär en stärkt patientsäkerhet eftersom hälso- och sjukvårdskurator blir en skyddad titel vilket innebär att bara den som har legitimation som hälso- och sjukvårdskurator får kalla sig det. Människor som har söker hjälp hos en kurator har rätt att veta att det är en person som är utbildad i psykosocialt behandlingsarbete.

Här kan du läsa mer om hur förbundet har arbetat för en legitimation för kuratorer.

Fördelar med legitimation

Unik socialrättslig utbildning

Hälso- och sjukvårdskuratorn är den enda professionen inom hälso- och sjukvården som har en socialrättslig utbildning. Kombinationen av social rådgivning, sociala åtgärder, samordning och kvalificerade samtal är kuratorns styrka.

Kuratorns arbetsuppgifter

Behandlingsarbete och annat samtalsstöd består av krishantering och bearbetning vid sjukdomsbesked, dödsfall, traumatisk händelse, omställning i livssituation, eller liknande. Sådant stöd sker ofta under pågående medicinsk behandling eller rehabilitering och kan också omfatta social information och vägledning samt koordinering av samhällets resurser utifrån sociallagstiftningen.

Samordnande och samarbete i vårdteamet

För ett lyckat behandlingsresultat krävs professionsöverskridande arbete i team, där vårdens alla kunskapsområden: medicin, psykologi och socialt arbete, samverkar utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv. Hälso- och sjukvårdskuratorn har ofta en samordnande funktion och handleder annan vårdpersonal i sociala och psykosociala frågeställningar.

Du är väl medlem i förbundet som fixade legitimationen?

Är du inte redan med i förbundet som fixade legitimation för hälsa- och sjukvårdskuratorer? Ansök om medlemskap här.

Läs även