Akademikerbloggen

På Akademikerbloggen bloggar ett antal anställda på Akademikerförbundet SSRs kansli om politik, fackliga frågor, yrkesfrågor och annat som ligger oss varmt om hjärtat. Varje bloggare står för sina egna inlägg och framförda åsikter är inte nödvändigtvis förbundets officiella ställningstaganden – dessa hittar du under rubriken Opinion.

Go to filters
d16527e3-bb47-44c8-a2c8-f1d664f8faef_0.jpg

EU-valet: Sverige begränsar gärna andra när det passar

Härom veckan antog Europaparlamentet nya budgetregler som drastiskt begränsar det nationella handlingsutrymmet. Svenska politiker som gärna vill ha ett nationellt handlingsutrymme i sina hjä... Läs mer

Akademikerbloggen_1.jpg

Våga prata om rasism

Under andra veckan av min prao har jag intervjuat Marie Cham och gått på hennes kurs. Jag har lärt mig hur samhället agerar när man pratar om ämnet rasism och vad deltagarna kan göra för att... Läs mer

Akademikerbloggen_0.jpg

Prao på facket

Jag heter Shyloh och jag är 14 år men ska fylla 15 år under sommarlovet. Jag går i åttonde klass  på Raoul Wallenbergskolan Bagartorp. Just nu praoar jag på ett fackförbund som heter Ak... Läs mer

Akademikerbloggen.jpg

Skyddsombud! Tack för era svar – så här tycker ni

Vi har aldrig varit så här många skyddsombud i förbundet – cirka 1 600 personer! I slutet av 2023 ställde vi en enkät till er som är skyddsombud – och här nedanför kan ni se hur ni svar... Läs mer

Maja telefon.jpeg

Tillgänglig på fritiden?

En ny lag som kallas ”Right to disconnect” röstades nyligen igenom i det Australiensiska parlamentet. Lagen innebär att arbetsgivare i Australien inte får bestraffa medarbetare som inte svar... Läs mer

Akademikerbloggen_0.jpg

Långsiktig psykoterapi måste vinna över kortsiktig medicinering

Vi lever i en medicineringsboom där man ger barn och unga droger i stället för att behandla dom långsiktigt med psykoterapi. Forskningen finansieras av läkemedelsföretag och vi ser ingen vil... Läs mer

Akademikerbloggen_Daniel.png

Ny regelstruktur för arbetsmiljöarbetet – vad betyder det?

Beslutet är fattat – Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur är klar. Hur påverkar det här det systematiska arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser? Akademikerförbundets utvecklingsstrateg Dan... Läs mer

Akademikerbloggen_simon_1200x628.png

Ska vi förhandla algoritmer?

Det är väldigt lätt att fastna i all den nya tekniken som något svårt och tekniskt. Det gäller för oss som jobbar fackligt, och vi ser det även i politiken både nationellt och lokalt. Men eg... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts gruppbild.png

Nytt jämställdhetsprojekt arbetar mot sexuell utpressning

”Min lärare sa att jag kunde få högre betyg men det krävdes något extra”. ”Jag känner sjukvårdspersonal som inte kan arbeta natt men enda sättet att bara få dagskift är att ha sex med chefen... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_1.png

AI i arbetslivet – risk för diskriminering?

Diskriminering, algoritmernas makt och mänskliga rättigheter har många gemensamma beröringspunkter. Mänskliga rättighetsdagarna i Helsingborg är platsen för dialog och workshops i dagarna tr... Läs mer

Akademikerbloggen.jpg

Vad händer i avtalsrörelsen för kommun och region?

Under en avtalsrörelse förhandlar vi med arbetsgivare för att din lön och dina villkor ska bli så bra som möjligt. Många av de nya avtalen på svensk arbetsmarknad är klara – men kommun- och ... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4 kopiera.jpg

Ungdomskriminalitet som specialiserad utbildning inom socialt arbete

Behöver socionomutbildningen förändras? Behövs det en specialistutbildning med inriktning på ungdomskriminalitet för socionomer? De mycket aktuella frågorna har Akademikerförbundet SSR:s stu... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Ålder och klimakteriet – onödiga hinder på arbetsmarknaden

Kompetensutmaningen på hela arbetsmarknaden visar på vikten av att ta tillvara på den befintliga kompetensen. Trots det sorteras kompetens bort på grund av ålder och brister i arbetsmiljön s... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_1.jpg

Diskriminering kan minska med jämlikhetsdata

Med hjälp av jämlikhetsdata blir det möjligt att synliggöra och arbeta aktivt mot strukturell diskriminering på grund av etnicitet, religion eller sexuell läggning – till exempel på en arbet... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Hederspris till Umeå kommuns brottsförebyggande arbete

Gör det skillnad att agera utifrån ett socialpolitiskt perspektiv istället för ett kriminalpolitiskt när det gäller ungdomskriminalitet? Kan man prata direkt med unga som man misstänker är k... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

8 friskfaktorer som räddar en sjuk arbetsplats

Dålig arbetsmiljö kan inte kompenseras med högre lön. Här är åtta friskafaktorer som vi behöver göra till våra egna på arbetsplatsen. För en bättre arbetsmiljö – och för att rädda liv. Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Vad är rasism? 

När rasism diskuteras brukar ofta någon påpeka att människor har varit misstänksamma mot främmande i alla tider. En vanlig missuppfattning om rasism är just att det beskriver ogillande av fr... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Stora förändringar inom missbruksområdet?

Samsjuklighetsutredningen lämnade över sitt slutbetänkande i slutet av januari. Om förslagen blir verklighet innebär det stora förändringar när det gäller vård och stöd för personer som har ... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Att söka jobb som student

Att söka jobb för dig som är student kan se olika ut beroende på studier, vilket land du söker jobb i och vilket typ av jobb du söker. Det kan vara en utmaning, särskilt på en konkurrenskraf... Läs mer

facebook-posts MALL.png

Kvinnor jobbar gratis 48 minuter om dagen  

Trenden är bruten. Efter femton års positiva siffror där skillnaderna i lön mellan kvinnor och män har minskat för varje år så är nu den trenden bruten. I årets mätning har löneskillnaden ök... Läs mer

BIPdagen.jpg

Det kan du jobba med som beteendevetare – erfarenheter från praktikplatser

Var hör en beteendevetare hemma i arbetslivet? Hur kan jag nischa mig? Och vad vill jag egentligen? Det är vanliga funderingar hos många studenter som läser beteendevetenskap, men en praktik... Läs mer

COLOURBOX28989930.jpg

Sverige som kolonialstat – en ovan tanke?

Tvångsförflyttningar av barn, förbud mot att tala sitt modersmål, skallmätningar och förnedrande undersökningar – allt det här är exempel på vad svenska staten gjort mot samer. Svenska kyrka... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Fokus på mänskliga rättigheter - med arbetsplatsen som arena

Under två dagar kommer fackliga organisationer, myndigheter, kommuner, civilsamhällesorganisationer och engagerade personer samlas på Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna för att prata om... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4_0.jpg

Så här påverkar studentrådet

Studentrådet driver studentfackliga och högskolepolitiska frågor i olika former. Vårt arbete är mycket varierande och vi har stor möjlighet att självständigt utforma hur och vad vi vill arbe... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Kan Sämre tider™ drabba dig?

Det sägs att grunden för solidaritet är vetskapen om eller tanken på att det otänkbara även kan hända dig. Att du idag är frisk, arbetsför och anställd men imorgon kan vara sjuk, oförmögen a... Läs mer

Akademikerbloggen facebook-posts MALL4.jpg

Den feministiska revolutionen

Vi följer det på nyheterna; protesterna, demonstrationerna, brännandet av slöjor och hår som klipps. Kvinnor som visar att nu får det vara nog. Men många i Sverige ser slöjan som en symbol f... Läs mer