Almega Vårdföretagarna

Inom Vårdföretagarna finns olika avtalsområden, det vill säga olika kollektivavtal beroende på vilken bransch företaget tillhör. Läs mer under respektive branschavtal i ”plusboxarna” nedan.

OBS att arbetsgivare inom vård- och omsorg även kan tillhöra Arbetsgivaralliansen, Fremia eller Sobona.

Almega Vårdföretagarna

 • Vårdföretagarna – Tandvård (Bransch A)

  Det är SRAT som tecknar avtalet med Vårdföretagarna avseende Bransch Tandvård. Det är alltså SRAT som har s.k. egen partsställning, men avtalet tillämpas även på dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR.

  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning för mer information.

 • Vårdföretagarna – Företagshälsovård (Bransch D)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med åtta andra Saco-förbund i en partskonstellation som kallas Akademikerförbunden. Det är Akademikerförbunden som är avtalspart och som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Vårdföretagarna.

  Avtalsansvaret har delats upp mellan förbunden i s.k. kontaktförbund. Det är det utsedda kontaktförbundet som företräder samtliga förbund inom Akademikerförbunden både i centrala och lokala förhandlingar. Om inget kontaktförbund utsetts är det Fysioterapeuterna som representerar avtalsparten Akademikerförbunden. I individuella förhandlingar företräder det egna förbundet sin medlem.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Avtalen gäller tillsvidare. Du hittar dem i pdf-format längst ner på denna webbsida. Där finns också en broschyr "Hur löneprocessen är tänkt att fungera" som är framtagen av Vårdföretagarna och de fackliga organisationerna och beskriver parternas gemensamma syn på hur löneprocessen är tänkt att fungera.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Vårdföretagarna anslutna till Trygghetsrådet TRR. TRR stöttar privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb. Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

  Din arbetsgivare bör ha fått information om vilket förbund som är kontaktförbund och som de ska vända sig till vid en eventuell förhandling. Om de inte vet ska de vända sig till Fysioterapeuterna.

  För de företag/koncerner som vi är kontaktförbund ska dock din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Kollektivavtal för Vårdföretagarna – Företagshälsovård (Bransch D)

  Almega Vårdföretagarna, Kollektivavtal, allmänna anställningsvillkor Bransch D, Företagshälsovård, 2019-10-01 och tillsvidare (pdf)

  Hur löneprocessen är tänkt att fungera (ej Kommunal) (pdf)

 • Vårdföretagarna – Vård-, behandlings- och omsorgsverksamhet (Bransch E)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med åtta andra Saco-förbund i en s.k. partskonstellation som kallas Akademikerförbunden. Det är Akademikerförbunden som är avtalspart och som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Vårdföretagarna.

  Avtalsansvaret har delats upp mellan förbunden i s.k. kontaktförbund. Det är utsett kontaktförbund som företräder samtliga förbund inom Akademikerförbunden både i centrala och lokala förhandlingar. Om inget kontaktförbund utsetts är det Fysioterapeuterna som representerar avtalsparten Akademikerförbunden. I individuella förhandlingar företräder det egna förbundet sin medlem.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Avtalen gäller tillsvidare. Du hittar dem i pdf-format längst ner på denna webbsida. Där finns också en broschyr "Hur löneprocessen är tänkt att fungera" som är framtagen av Vårdföretagarna och de fackliga organisationerna tillsammans och beskriver parternas gemensamma syn på hur löneprocessen är tänkt att fungera.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Vårdföretagarna anslutna till Trygghetsrådet TRR. TRR stöttar privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb. Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

  Din arbetsgivare bör ha fått information om vilket förbund som är kontaktförbund och som de ska vända sig till vid en eventuell förhandling. Om de inte vet ska de vända sig till Fysioterapeuterna.

  För de företag/koncerner som vi är kontaktförbund ska dock din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Kollektivavtal för Vårdföretagarna – Vård-, behandlings- och omsorgsverksamhet (Bransch E)

  Almega Vårdföretagarna, Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E), 2019-01-01 - tillsvidare (pdf)

  Hur löneprocessen är tänkt att fungera (ej Kommunal) (pdf)

 • Vårdföretagarna – Äldreomsorg (Bransch F)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med åtta andra Saco-förbund i en s.k. partskonstellation som kallas Akademikerförbunden. Det är Akademikerförbunden som är avtalspart och som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Vårdföretagarna.

  Avtalsansvaret har delats upp mellan förbunden i s.k. kontaktförbund. Det är utsett kontaktförbund som företräder samtliga förbund inom Akademikerförbunden både i centrala och lokala förhandlingar. Om inget kontaktförbund utsetts är det Fysioterapeuterna som representerar avtalsparten Akademikerförbunden. I individuella förhandlingar företräder det egna förbundet sin medlem.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Avtalen gäller tillsvidare. Du hittar dem i pdf-format längst ner på denna webbsida. Där finns också en broschyr "Hur löneprocessen är tänkt att fungera" som är framtagen av Vårdföretagarna och de fackliga organisationerna tillsammans och beskriver parternas gemensamma syn på hur löneprocessen är tänkt att fungera.

  Pensionsavtal

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Vårdföretagarna anslutna till Trygghetsrådet TRR. TRR stöttar privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb. Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

  Din arbetsgivare bör ha fått information om vilket förbund som är kontaktförbund och som de ska vända sig till vid en eventuell förhandling. Om de inte vet ska de vända sig till Fysioterapeuterna.

  För de företag/koncerner som vi är kontaktförbund ska dock din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Kollektivavtal för Vårdföretagarna – Äldreomsorg (Bransch F)

  Almega Vårdföretagarna, Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Bransch Äldreomsorg (F), 2019-01-01 - tillsvidare (pdf)

  Hur löneprocessen är tänkt att fungera (ej Kommunal) (pdf)

 • Vårdföretagarna – Personlig assistans (Bransch G)

  Det är Kommunal som tecknar avtalet med Vårdföretagarna avseende Bransch Personlig assistans. Det är alltså Kommunal som har s.k. egen partsställning, men avtalet tillämpas även på dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR.

  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning för mer information.

  OBS att företag verksamma inom personlig assistans även kan tillhöra Fremia och Sobona.