Almega Vårdföretagarna

Inom Vårdföretagarna finns olika avtalsområden, det vill säga olika kollektivavtal beroende på vilken bransch företaget tillhör. Läs mer under respektive branschavtal i ”plusboxarna” nedan.

OBS att arbetsgivare inom vård- och omsorg även kan tillhöra Arbetsgivaralliansen, Fremia eller Sobona.

Almega Vårdföretagarna

 • Vårdföretagarna – Tandvård (Bransch A)

  Det är SRAT som tecknar avtalet med Vårdföretagarna avseende Bransch Tandvård. Det är alltså SRAT som har s.k. egen partsställning, men avtalet tillämpas även på dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR.

  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning för mer information.

 • Vårdföretagarna – Företagshälsovård (Bransch D)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med åtta andra Saco-förbund i en partskonstellation som kallas Akademikerförbunden. Det är Akademikerförbunden som är avtalspart och som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Vårdföretagarna.

  Avtalsansvaret har delats upp mellan förbunden i s.k. kontaktförbund. Det är det utsedda kontaktförbundet som företräder samtliga förbund inom Akademikerförbunden både i centrala och lokala förhandlingar. Om inget kontaktförbund utsetts är det Fysioterapeuterna som representerar avtalsparten Akademikerförbunden. I individuella förhandlingar företräder det egna förbundet sin medlem.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Avtalen gäller tillsvidare. Du hittar dem i pdf-format längst ner på denna webbsida. Där finns också en broschyr "Hur löneprocessen är tänkt att fungera" som är framtagen av Vårdföretagarna och de fackliga organisationerna och beskriver parternas gemensamma syn på hur löneprocessen är tänkt att fungera.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Vårdföretagarna anslutna till Trygghetsrådet TRR. TRR stöttar privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb. Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

  Din arbetsgivare bör ha fått information om vilket förbund som är kontaktförbund och som de ska vända sig till vid en eventuell förhandling. Om de inte vet ska de vända sig till Fysioterapeuterna.

  För de företag/koncerner som vi är kontaktförbund ska dock din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Kollektivavtal för Vårdföretagarna – Företagshälsovård (Bransch D)

  Almega Vårdföretagarna Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Bransch Företagshälsovård (D) 2021-11-03 - tillsvidare (pdf)

  Hur löneprocessen är tänkt att fungera (ej Kommunal) (pdf)

 • Vårdföretagarna – Vård-, behandlings- och omsorgsverksamhet (Bransch E)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med åtta andra Saco-förbund i en s.k. partskonstellation som kallas Akademikerförbunden. Det är Akademikerförbunden som är avtalspart och som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Vårdföretagarna.

  Avtalsansvaret har delats upp mellan förbunden i s.k. kontaktförbund. Det är utsett kontaktförbund som företräder samtliga förbund inom Akademikerförbunden både i centrala och lokala förhandlingar. Om inget kontaktförbund utsetts är det Fysioterapeuterna som representerar avtalsparten Akademikerförbunden. I individuella förhandlingar företräder det egna förbundet sin medlem.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Avtalet gäller tillsvidare. Under hösten 2021 har dock följande förändringar införts i avtalet:

  Föräldraledighetstillägget
  Med start 1 juli 2021 betalas föräldraledighetstillägget ut månadsvis under föräldraledigheten, om inte annat överenskommits. Tidigare betalades halva beloppet ut när föräldraledigheten inleddes och resterande belopp när medarbetaren återkommit från ledigheten och arbetat under tre månader.

  Ansökan om föräldraledighet
  För att underlätta schemaplaneringen ska medarbetare anmäla sin föräldraledighet minst tre månader innan ledigheten påbörjas, eller så snart det är möjligt. Om föräldraledigheten planeras i samband med huvudsemester bör anmälan om detta göras samtidigt som semesteransökan.

  Förändringar avseende avslut av anställning för den som fyllt 68 år
  Parterna har tagit in en regel i avtalet som innebär ett förenklat förfarande för att avsluta anställningen för den som fyllt 68 år, vilket är den nya LAS-åldern.
  Från 1 januari 2023 höjs LAS-åldern till 69 år.

  Ersättningar vid Obekväm arbetstid, förskjuten tid och beredskap

  Höjningarna gjordes 2021-01-01 enligt nedan:

  1. O-tilläggstid A             111:80
  2. O-tilläggstid B               57:10
  3. O-tillägstid C                48:90
  4. O-tilläggstid D              23:10

  Lönetillägg för Förskjuten arbetstid höjdes till 21:10 per timme

  Ersättning vid beredskap höjdes till 14:80 per timme.

  För beredskapstjänst som infaller mellan kl 22:00 dag före lördag/helgdagsafton och till kl 07:00 dag efter söndag och helgdag uppgår beredskapsersättningen till 29:40 kr

  Längst ner på denna sida finns avtalet i pdf-format men förändringarna ovan är ännu inte införda i texten.
  Där finns också en broschyr "Hur löneprocessen är tänkt att fungera" som är framtagen av Vårdföretagarna och de fackliga organisationerna tillsammans och beskriver parternas gemensamma syn på hur löneprocessen är tänkt att fungera.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Vårdföretagarna anslutna till Trygghetsrådet TRR. TRR stöttar privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb. Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

  Din arbetsgivare bör ha fått information om vilket förbund som är kontaktförbund och som de ska vända sig till vid en eventuell förhandling. Om de inte vet ska de vända sig till Fysioterapeuterna.

  För de företag/koncerner som vi är kontaktförbund ska dock din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Kollektivavtal för Vårdföretagarna – Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (Bransch E)

  Almega Vårdföretagarna Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2021-10-29 - tillsvidare (pdf)

  Hur löneprocessen är tänkt att fungera (ej Kommunal) (pdf)

 • Vårdföretagarna – Äldreomsorg (Bransch F)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med åtta andra Saco-förbund i en s.k. partskonstellation som kallas Akademikerförbunden. Det är Akademikerförbunden som är avtalspart och som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Vårdföretagarna.

  Avtalsansvaret har delats upp mellan förbunden i s.k. kontaktförbund. Det är utsett kontaktförbund som företräder samtliga förbund inom Akademikerförbunden både i centrala och lokala förhandlingar. Om inget kontaktförbund utsetts är det Fysioterapeuterna som representerar avtalsparten Akademikerförbunden. I individuella förhandlingar företräder det egna förbundet sin medlem.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Avtalet gäller tillsvidare. Under hösten 2021 har dock följande förändringar införts i avtalet:

  Föräldraledighetstillägget
  Med start 1 juli 2021 betalas föräldraledighetstillägget ut månadsvis under föräldraledigheten, om inte annat överenskommits. Tidigare betalades halva beloppet ut när föräldraledigheten inleddes och resterande belopp när medarbetaren återkommit från ledigheten och arbetat under tre månader.

  Ansökan om föräldraledighet
  För att underlätta schemaplaneringen ska medarbetare anmäla sin föräldraledighet minst tre månader innan ledigheten påbörjas, eller så snart det är möjligt. Om föräldraledigheten planeras i samband med huvudsemester bör anmälan om detta göras samtidigt som semesteransökan.

  Förändringar avseende avslut av anställning för den som fyllt 68 år
  Parterna har tagit in en regel i avtalet som innebär ett förenklat förfarande för att avsluta anställningen för den som fyllt 68 år, vilket är den nya LAS-åldern.
  Från 1 januari 2023 höjs LAS-åldern till 69 år.

  Ersättningar vid Obekväm arbetstid, förskjuten tid och beredskap

  Höjningarna gjordes 2021-01-01 enligt nedan:

  1. O-tilläggstid A             111:80
  2. O-tilläggstid B               57:10
  3. O-tillägstid C                48:90
  4. O-tilläggstid D              23:10

  Lönetillägg för Förskjuten arbetstid höjdes till 21:10 per timme

  Ersättning vid beredskap höjdes till 14:80 per timme.

  För beredskapstjänst som infaller mellan kl 22:00 dag före lördag/helgdagsafton och till kl 07:00 dag efter söndag och helgdag uppgår beredskapsersättningen till 29:40 kr

  Längst ner på denna sida finns avtalet i pdf-format men förändringarna ovan är ännu inte införda i texten.
  Där finns också en broschyr "Hur löneprocessen är tänkt att fungera" som är framtagen av Vårdföretagarna och de fackliga organisationerna tillsammans och beskriver parternas gemensamma syn på hur löneprocessen är tänkt att fungera.

  Pensionsavtal

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Vårdföretagarna anslutna till Trygghetsrådet TRR. TRR stöttar privatanställda tjänstemän, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, till nytt jobb. Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

  Din arbetsgivare bör ha fått information om vilket förbund som är kontaktförbund och som de ska vända sig till vid en eventuell förhandling. Om de inte vet ska de vända sig till Fysioterapeuterna.

  För de företag/koncerner som vi är kontaktförbund ska dock din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Kollektivavtal för Vårdföretagarna – Äldreomsorg (Bransch F)

  Almega Vårdföretagarna Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Bransch Äldreomsorg (F) 2021-01-01- tillsvidare (pdf)

  Hur löneprocessen är tänkt att fungera (ej Kommunal) (pdf)

 • Vårdföretagarna – Personlig assistans (Bransch G)

  Det är Kommunal som tecknar avtalet med Vårdföretagarna avseende Bransch Personlig assistans. Det är alltså Kommunal som har s.k. egen partsställning, men avtalet tillämpas även på dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR.

  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning för mer information.

  OBS att företag verksamma inom personlig assistans även kan tillhöra Fremia och Sobona.