Omregistrering från studentmedlem till yrkesverksam medlem | Akademikerförbundet SSR

Akademikern

Omregistrering student till yrkesverksam

Omregistrering från studentmedlem till yrkesverksam medlem

Du som varit studentmedlem kan här omregistrera ditt medlemskap till yrkesverksam medlem.