En lyckad jobbintervju

Du har skickat din jobbansökan och är kallad till intervju. Men nu då? Vi hjälper dig förbereda dig inför ditt första möte med en potentiell arbetsgivare.

""

Steg 5

Genom din ansökan har arbetsgivaren fått information om din utbildning och dina tidigare arbetslivserfarenheter. Vid ett personligt möte vill hen bilda sig en uppfattning om dig som person. Intervjun är också ett tillfälle för dig att få mer information om tjänsten och företaget.

 • Förbered dig inför intervjun genom att ta reda på så mycket som möjligt om arbetsplatsen. Det kan vara verksamhetsområden, affärsidé och prioriterad verksamhet. Tänk igenom vad du vill veta och skriv ner några frågor. Förbered dig på att svara på frågor om dig själv och din bakgrund.

  Fundera på om du tror att det är någon speciell klädkod på arbetsplatsen. Skriv ner ett telefonnummer du kan ringa om du blir sen till intervjun. Vanligtvis får du träffa två eller tre personer och ibland en facklig företrädare. Du kan själv ta kontakt med den fackliga företrädaren som kan svara på frågor om arbetsplatsen och om det generella löneläget.

  Tänk på:

  • Ju bättre förberedd du är desto mindre anledning att vara nervös. Fokusera och tänk på intervjun som något roligt och intressant
  • Kom i tid. En buffert på 20 minuter är ofta lagom och ger dig en chans att känna in stämningen på plats.
  • Sammanställ dina dokument, använd endast kopior.
  • Läs igenom din ansökan, ditt cv och ditt personliga brev – och annonsen, ytterligare en gång innan intervjun.
  • En anställningsintervju ska inte vara ett förhör, fundera igenom vad du vill ta reda på om jobbet för att ytterligare kunna veta vad du ger dig in på om jobbet blir ditt och du väljer att tacka ja.
  • Vilken klädkod gäller på arbetsplatsen? Klä hellre upp dig än ned dig om du är osäker.
  • Ta med dig cv, betyg, intyg, kontaktuppgifter till referenspersoner och annat av intresse för arbetsgivaren.
 • Visa att du är intresserad av arbetet. Var aktiv och lyssna noga på vad arbetsgivaren frågar efter och ställ egna frågor. Undvik att svara på frågor du inte riktigt förstår. Det är tillåtet att be intervjuaren utveckla sin fråga.

  Tänk på:

  • Ögonkontakt med alla i rummet.
  • Ditt kroppsspråk säger mer än vad du anar – eftersträva ett öppet kroppsspråk.
  • Fokusera på dialog, inte monolog från någon part.
  • Fokusera på relevant information för jobbet, inte ditt livs historia.
  • Ta tid på dig och fundera över dina svar.
  • Undvik floskler – använd dig av konkreta exempel.
  • Var dig själv – personlig, men inte privat.

  Några exempel på frågor som du kan få vid en intervju:

  Berätta lite om dig själv

  Lägg tyngdpunkten på de senaste åren och nämn det som är relevant för arbetsgivaren. Syftet med frågan är att du ska öppna dig, och för att intervjuaren ska få ett första intryck av ditt sätt, hur du tänker och relaterar till dig själv.

  Beskriv dina personliga egenskaper

  Ta upp sådana egenskaper som kommer till uttryck i arbetssituationen. Beskriv dina sidor utifrån konkreta exempel från livet och arbete eller studier.

  Varför har du sökt den här tjänsten?

  Arbetsgivaren vill veta hur mycket du vet om företaget och hur stort intresse du har för tjänsten. Anknyt till dina arbetslivserfarenheter, egenskaper och utbildning.

  Vad vet du om vår verksamhet/organisation/vårt företag?

  Var kortfattad och lyft fram det viktigaste av det du tagit reda på om företaget. Ditt svar visar också på hur nyfiken/intresserad du är av företaget. Här kan det eventuellt vara gott läge att följa upp med en egen fråga om verksamheten.

  I vilka situationer känner du dig stressad och hur reagerar du på stress?

  Alla blir stressade av något. Berätta hur du fungerar i stressiga situationer. Exemplifiera när du framgångsrikt hanterat din stress.

  Beskriv dig själv med tre ord

  Här måste du prioritera och lyfta fram hur du vill framhäva dig själv. Oftast är det helt okej att du utvecklar ”Flitig – eftersom jag tror att talang är något man skaffar sig genom engagemang i sina uppgifter. ”

  Varför söker du nytt jobb? Varför lämnade du ditt gamla arbete?

  Berätta vilka kunskaper och färdigheter som du kan föra med dig från ditt gamla arbete. Kom ihåg att aldrig tala illa om en före detta arbetsgivare.

  Hur ser du på att arbeta övertid, kvällar och/eller helger?

  Arbetsgivaren vill veta hur flexibel du är och om du är beredd att arbeta extra.

  Var är du om fem/tio år? I livet? I karriären?

  Fundera igenom dina mål och formuleringar. Är du en sådan som planerar framåt eller lever i nuet? Vad är dina ambitioner? Se dock upp för slamkryparen om graviditet och barnledighet.

  Vilka typer av människor arbetar du gärna med respektive ogärna med?

  Arbetsgivaren vill veta om du passar in i arbetsgruppen. Fundera över när du mådde bra senast i en arbets- eller studiesituation och berätta.

  Varför ska vi anställa just dig?

  Varför är du rätt för tjänsten? Detta bör du ha förberett i förväg. Du kan presentera din akademiska kompetens, erfarenhet eller särskilda egenskaper. Tydlighet är a och o, men du kan även understryka intresse och ambitioner.

  Andra frågor kan vara:

  • Berätta om en arbetsinsats som du känner att du verkligen lyckats bra med respektive misslyckats med.
  • Vad innebär samarbete för dig och vilka erfarenheter har du av det?
  • Vilka förväntningar har du på medarbetarna?
  • Berätta om en konflikt du har varit delaktig i.
  • Vilka är dina styrkor?
  • Vilka är dina utvecklingsbara sidor?
  • Vilken roll brukar du ta i en grupp?
  • Har du lätt att ta ansvar?
  • Hur är en bra chef?
  • Kan du beskriva ditt drömjobb?
  • Vad innebär ”att utvecklas i jobbet” för dig?
  • Hur ser du på att arbeta övertid, kvällar och/eller helger?
  • Vad har du för löneanspråk/krav på övriga anställningsvillkor?

  Det underlättar naturligtvis om du gått igenom frågorna innan intervjun. Då kan du ge kärnfulla svar och referera till genomtänkta situationer. Ibland kan du under en intervju få frågor som du kanske inte vill svara på. Ett tips är att fråga varför arbetsgivaren undrar. Då kan du lättare bemöta frågan med lämpligt svar.

  Frågor som du själv kan ställa vid en intervju:

  • Vilken typ av kompetens letar ni efter?
  • Hur ser arbetsgruppen ut?
  • Var skulle jag hamna i organisationen?
  • Hur ser företagets/organisationens omgivning ut och vilka är era huvudsakliga kunder/uppdragsgivare/klienter?
  • Vilka utvecklingsmöjligheter har jag inom företaget/organisationen?
  • Vilka förväntningar finns på den som får den här tjänsten?

  Spara gärna någon fråga till slutet av intervjun, eftersom det ger en signal om att du är intresserad av att få jobbet. Innan ni avslutar intervjun kan du fråga när du kan förvänta dig ett besked om du fått jobbet.

 • Det finns en mängd olika tester som allt fler arbetsgivare använder sig av. De används för att ge en profil som fungerar som utgångsläge för en andra intervju. Det är vanligt att tester är baserade på situationsfrågor och frågor om egenskaper. Målet är att få en uppfattning om personlighet, begåvning eller färdigheter. Du har alltid rätt att ta del av resultaten.