En arbetsmarknad i balans

Personalvetarna arbetar inom samhällets alla sektorer. Idag råder balans på arbetsmarknaden för personal- och HR-specialister.

Både på ett och fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans för personalvetare. Möjligheten till arbete varierar dock mellan olika delar av landet, där hård konkurrens om jobben finns i Kronobergs-, Stockholms-, Uppsala- och Västerbottens län medan det är liten konkurrens om jobben i Södermanlands-, Västernorrlands- och Västmanlands län. I övriga län i Sverige råder det balans mellan antalet jobb och personer som kan arbeta inom yrket.

Situationen för personalvetare har förbättrats något de senaste åren, men arbetsmarknaden för nyexaminerade personalvetare är fortfarande relativt svår. Andel arbetsgivare som uppgav att det fanns god tillgång på nyexaminerade inom personal- och beteendevetenskap uppgick till 47 % i SCB senaste mätning. Det kan med andra ord dröja tills man får sin första tillsvidareanställning på ett kvalificerat jobb.

Konjunkturkänslig marknad

Antalet rekryteringar på den svenska arbetsmarknaden är enligt arbetsförmedlingen på rekordhöga nivåer vilket påverkar yrkesgruppen positivt på kort sikt. På längre sikt bedöms den tekniska utvecklingen och digitaliseringen påverka yrkesgruppen och vissa arbetsuppgifter kan komma att rationaliseras bort. Samtidigt förväntas många erfarna inom HR-området gå i pension. Sammantaget bedöms arbetsmarknaden vara i balans då tillgången på personal- och HR-specialister kommer vara tillräckligt stor eftersom många förväntas ta examen från högskolan och universitetet inom personalområdet.

 

Uppgifter hämtade från Arbetsförmedlingen (publicerat 2019-07-02) samt SCB (publicerat 2018-12-11).