Att anställa nya medarbetare

När du som chef ska anställda medarbetare, finns det saker du behöver tänka på och förhålla dig till. Exempel på detta är kollektivavtal och reglerna i LAS. 

Muntligt eller skriftligt avtal?

När du som chef anställer dina medarbetare har du kollektivavtal och reglerna i LAS att utgå ifrån. Det finns inget krav på att ett anställningsavtal måste vara skriftligt, även ett muntligt avtal är fullt godtagbart rättsligt. Svensk Chefsförening rekommenderar dock att anställningsavtal alltid upprättas skriftligen. Däremot föreligger det en skyldighet för arbetsgivaren att inom en månad från det datum då anställningen påbörjades skriftligen informera om villkoren för anställningen.

Kravet på skriftlig bekräftelse av anställningsvillkoren gäller för alla anställningar som är längre än en månad. Denna bekräftelse kan göras på två sätt:

  • genom ett anställningsavtal som skrivs under av båda parter,
  • eller genom en anställningsbekräftelse.

Om kollektivavtal saknas är det lagen om anställningsskydd som till stor del reglerar anställningsförhållandet. I denna regleras anställningar och upphörandet av anställningar. Lagen lägger även ramen för det skadeståndsansvar som kan komma ifråga om arbetsgivaren gör fel vid anställningens ingående eller upphörande.

Har du frågor om lagar och avtal? Kontakta Chefsrådgivningen.