Policies för socionomer

Förbundets policies tar upp centrala frågeställningar för en viss yrkesgrupp.

Förbundets policies tar upp centrala frågeställningar och våra politiska förslag gällande en viss yrkesgrupp eller viktiga yrkesområde. Policies beslutas av förbundsstyrelsen. 

Läs även