Etiska frågor på chefsnivå

Att arbeta med etik och värderingsfrågor är viktigt för chefer på alla nivåer. Det ger inte bara en värdegrund att stå på när verksamheten ställs inför svåra situationer, utan skapar även bättre förutsättningar att hantera och förebygga kriser.

Ett modernt ledarskap förutsätter att du som chef har förmågan att föra etiska resonemang och göra välgrundade bedömningar inom ditt ansvarsområde när du ställs inför svåra etiska dilemman. Det kan till exempel röra sig om hur du ska agera när dina chefskollegor inte följer organisationens etiska regler. 

Som medlem i Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening kan du ta del av flera böcker på temat.

Etisk kod för chefer. Boken är skriven av Erika Falkenström på uppdrag av Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening. Boken erbjuder kunskap, verktyg och riktlinjer för hur du som chef kan agera och ta etiskt ansvar i svåra och konfliktfyllda situationer. 

Etik och ledarskap – etisk kod för chefer. Boken är utgiven av Svensk Chefsförening i samarbete med Liber förlag, och skriven av etikforskaren Erik Blennberger, forskningsledare på Institutet för organisations- och arbetslivsetik, Ersta Sköndals högskola. Boken är den första etiska koden på svenska som särskilt vänder sig till chefer.

Vill du läsa fler böcker om chefskap? Som medlem kan du beställa Leda med tillit och All Inclusive