Samarbeten i Sverige

Vi i Akademikerförbundet SSR samarbetar gärna med andra organisationer i viktiga frågor.

I samarbete med andra fackliga organisationer driver vi Fackligt center för papperslösa. Vi är också engagerade i Rätt till vård-initiativet. Vi är medlemmar i Fairtrade och vi deltar i 16:06-rörelsens arbete för jämställda löner (från början 15:51-rörelsen). 

Läs även

En viktig dag att stå upp emot antisemitism och historierevisionism

Antisemitismen växer igen. Men Förintelsen får aldrig upprepas och aldrig glömmas. Det är avgörande att olika delar av samhället tydligt tar avstånd ifrån antisemitismen och historierevisionismen. Det civiliserade samhället måste reagera och då även svensk fackföreningsrörelse. Det är extra viktigt idag – på Förintelsens minnesdag.

Läs mer

Vi tror på global solidaritet

Förbundets internationella solidaritetsarbete har sin grund i övertygelsen om att det är viktigt att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Förbundets globala solidaritetsarbete görs dels genom Solidaritetsfonden, dels tillsammans med PSI genom Union to Union.

Läs mer