Samarbeten i Sverige

Vi i Akademikerförbundet SSR samarbetar gärna med andra organisationer i viktiga frågor.

I samarbete med andra fackliga organisationer driver vi Fackligt center för papperslösa. Vi är också engagerade i Rätt till vård-initiativet. Vi är medlemmar i Fairtrade och vi deltar i 16:06-rörelsens arbete för jämställda löner (från början 15:51-rörelsen).