Samarbeten i Sverige

Vi i Akademikerförbundet SSR samarbetar gärna med andra organisationer i viktiga frågor.

I samarbete med andra fackliga organisationer driver vi Fackligt center för papperslösa. Vi är också engagerade i Rätt till vård-initiativet. Vi är medlemmar i Fairtrade och vi deltar i 16:06-rörelsens arbete för jämställda löner (från början 15:51-rörelsen). 

Läs även

Bättre villkor för alla

I många utvecklingsländer kränks odlares och andra arbetares mänskliga rättigheter. Genom vårt medlemsskap i Fairtrade stöder vi deras rätt till schyssta villkor.

Läs mer

Vi tror på global solidaritet

Förbundets internationella solidaritetsarbete har sin grund i övertygelsen om att det är viktigt att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Förbundets globala solidaritetsarbete görs dels genom Solidaritetsfonden, dels tillsammans med PSI genom Union to Union.

Läs mer