Interimschef / tidsbegränsade chefsförordnanden

Har du fått erbjudande om att bli interimschef? Läs det här innan du skriver under anställningsavtalet.

Vissa offentliga arbetsgivare önskar i större utsträckning än privata arbetsgivare använda sig av tidsbegränsade chefsförordnanden.

För- och nackdelar med interimsuppdrag

Arbetsgivarens argument för tidsbegränsade chefsförordnande är att det ger en ökad möjlighet till rörlighet bland personal som innehar chefsposter. Det anses vitalisera både organisation och ledarskap och avdramatisera chefsväxlingar. Dessutom antas tidsbegränsande chefsförordnanden ge bredare kompetens och ökad förståelse för chefskapets villkor i organisationen.

Svensk Chefsförening ställer sig i princip avvisande till denna form. Chefen som har arbetsgivarens särskilda förtroende ska naturligtvis inte ha sämre trygghet än vad som gäller för den egna personalen och övriga anställda hos arbetsgivaren. Tidsbegränsade förordnanden ställer också stora krav på arbetsgivaren på ordentliga arbetsbeskrivningar, regelbundna utvecklings- och uppföljningssamtal, kompetensutveckling och lönevillkor.

Bolla först med chefsförhandlare på Chefsrådgivningen

Innan du skriver under ett anställningsavtal rekommenderar vi att rådgöra med Svensk Chefsförenings experter. Det kan spara mycket krafter och generera bättre villkor.

Har du frågor om tidsbegränsade chefsförordnanden? Kontakta Chefsrådgivningen