Utbildning för leg. psykoterapeuter

Vägen till att bli legitimerad psykoterapeut är lång. För att bli legitimerad krävs både basutbildning och påbyggnad.

En föreläsningssal med intresserade åhörare.

Vi är fackförbundet
för dig som är
leg. psykoterapeut

Information om psykoterapiutbildning

Akademikerförbundet SSR får många frågor om psykoterapiutbildning och hur man blir legitimerad psykoterapeut. 

Psykoterapiutbildning bedrivs på olika nivåer, dels som en grundläggande psykoterapiutbildning och dels som en utbildning som leder fram till en Psykoterapeutexamen. De bedrivs både av högskolor och universitet och av privata utbildningsanordnare. I allmänhet är det stor konkurrens om utbildningsplatserna. Utbildning som ger Psykoterapeutexamen har statlig tillsyn genom Universitetskanslersämbetet. De grundläggande psykoterapiutbildningarna har ingen statlig tillsyn och kan variera i kvalitet och omfattning.

Legitimation för psykoterapeuter infördes 1985. Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. För legitimation krävs examen från Psykoterapeutprogrammet. Denna utbildning omfattar 90 hp vilket motsvarar 3 års studier på halvfart. Parallellt med studierna krävs att man har psykoterapeutiska arbetsuppgifter på minst halvtid och att man genomgår egenterapi.

En grundläggande psykoterapiutbildning löper vanligen över minst tre terminer på halvfart och motsvarar minst 45 hp. Parallellt med studierna arbetar man med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Vissa utbildningar kräver också att man genomgår egenterapi. En grundläggande psykoterapiutbildning riktar sig både till den som vill arbeta med psykoterapi under handledning inom ramen för sitt yrke och till den som vill meritera sig för fortsatta studier på Psykoterapeutprogrammet. En grundläggande psykoterapiutbildning är meriterande för många yrken i psykosocialt arbete.

Bli medlem redan som student

Behörighetskrav på Psykoterapeutprogrammet

  • Tidigare högskoleutbildning – Akademisk examen som t ex psykolog, socionom, sjuksköterska, läkare eller annan motsvarande examen om minst 180 hp.
  • Grundläggande psykoterapiutbildning – För att komma in på Psykoterapeutprogrammet krävs att man först inhämtat grundläggande kunskaper i psykoterapi. Grundutbildning i psykoterapi ingår som en del av psykolog och psykiaterutbildningen. För övriga yrkeskategorier krävs en genomförd grundläggande psykoterapiutbildning. 
  • Egenterapi – Det är vanligt att egen genomförd psykoterapi är ett behörighetskrav.
  • Arbetslivserfarenhet – Efter grundläggande psykoterapiutbildning behöver man arbeta minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och ha haft handledning av en legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning i psykoterapi för att uppfylla behörighetskraven.
  • Ansökan och meriter – Både behörighetskrav och meritvärdering kan variera mellan olika Psykoterapeutprogram. Vi rekommenderar därför att du som funderar på att utbilda dig till legitimerad psykoterapeut tar kontakt med någon av Psykoterapeutprogrammen med examinationsrätt och förhör dig om vad som gäller. Det kan även vara bra att känna till behörighetskraven inför val av grundläggande psykoterapiutbildning.
Två kvinnor i skogen

Allt det här får du som medlem i vårt fackförbund

Som medlem i fackförbundet Akademikerförbundet SSR får du service och förmåner anpassade efter dina behov, oavsett om du är student, anställd, egenföretagare, chef eller arbetssökande.

  • Studentmedlemmar betalar bara 100 kronor för hela studietiden.
  • Nyexaminerad yrkesverksam betalar 135 kr/mån de första två åren efter examen.
  • Heltidsarbetande vuxen betalar 260 kr/mån.
Allt det här får du som medlem i vårt fackförbund