För dig med hjärtat på rätta stället

Vill du ha mer inflytande på din arbetsplats och jobba för bättre villkor för dig och dina kollegor? Då är dags att engagera dig fackligt!

Intresserad? 
Fyll i formuläret längst ner på sidan så kontaktar vi dig!

Vad innebär ett fackligt uppdrag, och hur funkar det?

Både formella och informella uppdrag

Som fackligt förtroendevald kan du ha olika formella uppdrag. Du kan vara skyddsombud, arbetsmiljöombud eller representant i förhandlingar om lokala kollektivavtal eller löneöversyner. Som fackligt förtroendevald ingår du oftast i styrelsen för fackföreningen på din arbetsplats, din kommun, din region eller centralt. Men det fackliga arbetet behöver inte vara knutet till ett formellt uppdrag, du kan också engagera dig i din lokalförening eller distriktsförening, på möten, i sociala medier och andra informella arenor.

Det finns många olika ämnen som du kan engagera dig i genom facket:

  • Medbestämmande och relationen med arbetsgivaren
  • Yrkesroll och professionsetik.
  • Arbetsmiljö och säkerhet.
  • Jämställdhet, likabehandling och gemenskap på jobbet.
  • Anställningsvillkor, löner och kompetensutveckling.
  • Samhällspolitik, internationella frågor och opinionsbildning.

Du har lagskyddad grund för förbättringsarbete

När du blivit utsedd och anmäld som fackligt förtroendevald omfattas du av Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Om du har ett förtroendeuppdrag som skyddsombud omfattas du dessutom av Arbetsmiljölagens regler för skyddsombud. Det ger dig en stark lagskyddad grund att stå på för att åstadkomma förbättring på din arbetsplats.

Vill du veta mer om hur vi kan påverka tillsammans genom facket? Kolla in vår korta webbutbildning Påverka tillsammans.

Starkt stöd från kansliet

På Akademikerförbundet SSR:s kansli finns ett kunnigt och engagerat lag av experter inom förhandling, arbetsrätt, opinionsbildning och kommunikation. Vi finns här för att stötta dig i ditt uppdrag. Vi erbjuder också fackliga utbildningar för att stärka dig i din roll. Som fackligt förtroendevald eller fackligt engagerad är du alltid välkommen att kontakta Rådgivningen

Partipolitiskt obundet – med mod att ta ställning

Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet. Det är inte detsamma som att vi inte agerar politiskt. Vi är ett förbund som vågar sticka ut och ta strid i politiska frågor som rör våra medlemmar och deras intressen. För att arbeta fackligt i vårt förbund krävs att du har mod att ta ställning. Vilken politisk färg du har spelar ingen roll, men du måste dela de grundläggande värderingar som står i förbundets värdegrund. 

Inte medlem i facket än? Gå med här.

Glöm stelbenta möten – tänk livfulla diskussioner

Fackligt arbete handlar inte i första hand om stadgar, lagar och avtal, utan framför allt om gemenskapen på jobbet och att våga diskutera, ifrågasätta och medverka till att verksamheten utvecklas, så att medlemmarna får bra löner, villkor och kompetensutveckling. Det ska vara roligt, utvecklande och möjligt att arbeta fackligt.

Ambassadörsrollen – förbundets ansikte utåt

Som fackligt förtroendevald är du förbundets ansikte utåt och medlemmarnas förlängda arm. Det är till dig medlemmarna på din arbetsplats vänder sig och sätter sin tillit när det gäller att företräda dem gentemot arbetsgivaren och tillvarata deras intressen.

Din roll är en ambassadörsroll. En förebild. Du deltar i samverkan och förhandlingar, du rekryterar nya medlemmar och får befintliga medlemmar att känna förtroende, du är länken mellan din lokala förening och övriga förbundet. Det ställer höga krav på att du är förtroendeingivande, korrekt och tjänstvillig, att du vågar ta konflikter och har hjärtat på rätta stället.

Jag är intresserad, hur gör jag?

Ta kontakt med din lokala förening för att anmäla intresse eller fyll i formuläret längst ner på sidan så kontaktar vi dig. På mina sidor kan du se vilka som är fackligt förtroendevalda i din lokala förening.

Det är också bra att gå igenom webbutbildningen Påverka tillsammans

Den tar bara 20 minuter och ger grundläggande kunskaper om hur vi påverkar tillsammans genom facket. 

Vad gör jag om det inte finns någon förening på min arbetsplats?

Läs mer om hur det går till att bilda en ny förening:
• i kommun eller landsting
i privat sektor  
inom staten

 

Jag vill också engagera mig!

Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig.

I och med att du skickar in detta formulär kommer vi behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.