Plugga med lön mitt i arbetslivet

1 oktober 2022 infördes ett helt nytt studiestöd – Omställningsstudiestöd. Det ger dig som har jobbat minst åtta år chansen att studera med inkomstbaserad ersättning. Du kan fördjupa dig i ditt yrke, skaffa behörighet du saknar, studera till ett närliggande yrke – eller kanske byta bransch helt och hållet.

Omställningsstudiestödet ger dig som har jobbat minst åtta år chansen att plugga med inkomstbaserad ersättning. Du kan fördjupa dig i det jobb du har, skaffa behörighet du kanske saknar, komplettera din utbildning till ett närliggande yrke, eller kanske byta bransch helt och hållet.

Du kan plugga från 20 procent till 100 procent och totalt upp till 44 veckor. Varianterna är oändliga. Staten och parternas kollektivavtalade kompletteringar gör att du kan få uppemot 80 procent av din lön under studietiden för de flesta lönenivåer.

På den här sidan beskriver vi hur du gör för att ta del av den här möjligheten, vad det kan innebära i kronor och ören och vart du kan vända dig för att få rådgivning. Du kan också läsa mer om reformen på regeringens hemsida eller hos PTK. Regeringen har också gjort en kort film som presenterar reformen

Bli medlem i facket

Vem kan få omställningsstudiestöd?

För att beviljas studiestöd måste du:

 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
 • vara minst 27 år och maximalt 62 år.
 • ha jobbat minst 8 år de senaste 14 åren (arbetad tid i ett land inom EES, i Storbritannien och i Schweiz tillgodoräknas samt att upp till två år med föräldrapenning, sjukskrivning mm jämställs med arbete). 
 • arbetat minst 12 månader de senaste 24 månaderna i Sverige (arbetad tid i ett land inom EES, i Storbritannien och i Schweiz tillgodoräknas)
 • arbetet måste ha varit på minst halvtid (16 h/vecka).

Studierna som du ansöker om:

 • måste stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden, vilket bedöms av den omställningsorganisation du omfattas av samt av CSN.
 • måste vara CSN-berättigade eller uppköpta av en omställningsorganisation.
 • kan inte vara utlandsstudier.
 • måste vara minst en vecka och maximalt två år, men du får bara omställningsstudiestöd för maximalt 44 veckor på heltid. Om du är över 60 år endast 10 veckor på heltid upp till 62 år.
 • kan studeras på mellan 20 och 100 procents studietakt.

Hur ska jag göra om jag vill utnyttja den här möjligheten?

Grunden är att du själv som anställd ska göra en bedömning av vilken utbildning som skulle leda till att du stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden. När du har kommit på det är följande steg bra att ta:

 1. Prata med din chef om dina tankar.
 2. Kolla vilken utbildning du skulle vilja gå (du kan kolla med vägledare hos utbildningsanordnare eller omställningsorganisation först).
 3. Sök den utbildningen (dock behöver du inte söka först).
 4. Gör en ansökan till CSN och förklara varför den här utbildningen stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden.
 5. CSN frågar sedan din omställningsorganisation om den tror att denna utbildning är bra för dig. Det utlåtandet skickas sedan till CSN.
 6. CSN beslutar sedan om du och utbildningen uppfyller kraven för stöd.
 7. Om du får ja ska du snarast prata med din chef om det och ansöka om studieledighet.
 8. Börja sedan utbildningen när du och din chef är överens.

Hur mycket pengar kan jag få?

Staten står för grundplåten upp till 21 300 kronor i månaden (2022 års belopp). Det innebär att alla med en lön upp till cirka 25 000 kronor i månaden får 80 procent av sin lön. Arbetsgivare och fackförbund har sedan förhandlat fram en komplettering som gör att anställda med löner upp till 68 000 kronor i månaden kan få 65–80 procent av sin lön i ersättning. Man kan dessutom ta lön upp till garanterat 80 procent av lönen.

CSN har gjort en beräkningsmodell med olika exempel där du kan hitta underlag för vilken ersättning du kan få, framförallt om du arbetar deltid.

Diagram: ersättning utifrån tidigare lön

Vad betyder det i kronor för just mitt yrke?

För att det ska bli lättare för dig att räkna ut vad just du kan få i ersättning har vi plockat fram ett antal av våra vanligaste yrken och dess medianlöner. Här nedan kan du se vad olika lönenivåer ger för ersättning. Beräkningarna baseras på att man har arbetat heltid och avser att studera på heltid.

Vilka utbildningar kan jag söka?

Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel, ska kunna ge rätt till omställnings­studiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på universitet, högskola, komvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Även utbildningar som en omställnings­organisation finansierar kan ge rätt till omställnings­studiestöd. De studier du ansöker om måste vara CSN-berättigade eller uppköpta av en omställningsorganisation.

 • CSNs hemsida kan du läsa om hur du ansöker och vilken typ av kurser du kan beviljas omställningsstudiestöd för. De har även en utmärkt FAQ.
 • studera.nu kan du hitta information om olika högskoleutbildningar i Sverige. På antagning.se kan du söka utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor. (UHRs sidor)
 • yrkeshogskolan.se kan du hitta information och anmäla dig till alla utbildningar inom yrkeshögskolan

Vem kan ge mig råd och vägledning?

Akademikerförbundet SSR

Du som är medlem får rådgivning av ombudsmän, professionsexperter och chefsförhandlare. Klicka här för kontaktuppgifter.

Du kan också, som medlem, få fördjupad rådgivning:
– Medlem: Randstad Risesmart
– Chefsmedlem: Insight Consulting info@insightcon.se
– Arbetssökande medlem med inkomstförsäkring: AS3

Omställningsorganisationerna

Du har rätt till rådgivning, vägledning hos din omställningsorganisation oavsett om du är visstids- eller tillsvidareanställd. Det räcker att du vet vilken du hör till och var du når dem. De håller på att rekrytera många nya vägledare som inte bara kan ge dig råd innan du söker kurs, utan också är de som sedan bedömer din eventuella ansökan och om den utbildning du sökt stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden. Du kan se här nedan i faktaruta vilka omställningsorganisationer som finns och vilken du förmodligen omfattas av. Vet du din arbetsgivares organisationsnummer kan du också kolla här.

Utbildningsanordnarna – lärosäten, yrkeshögskolor, privata utförare med flera

Såväl innan du är antagen till en utbildning som efter kan du få hjälp av de studie- och yrkesvägledare som finns hos din utbildningsanordnare.

Omställningsstudiestöd och chefer

Vill du ha rådgivning?

Gå direkt till Svar Direkt eller ring oss på 08-617 44 00.

Vilken omställningsorganisation tillhör jag?

Om du är anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal omfattas du av en omställningsorganisation. Det gör nio av tio på svensk arbetsmarknad. Jobbar du i offentlig sektor – stat, kommun eller region omfattas du alltid av kollektivavtal.

Sektor Omställningsorganisation Yrke
Staten Trygghetsstiftelsen TSN   Alla
Kommun/region med kommunnära bolag Omställningsfonden och KFS Alla
Privat sektor TRR Tjänstemän
Privat sektor Trygghetsfonden TSL Arbetare
Privat sektor utan kollektivavtal Kammarkollegiet, Den offentliga omställningsorganisationen Alla
Svenska Kyrkan Kyrkans Trygghetsråd Alla
Civilsamhället TRS, Omstella Tjänstemän
Civilsamhället Ciko Alla

Det finns även omställningsorganisationer för bank- och finansbranschen samt fastighetsbranschen. Vet du din arbetsgivares organisationsnummer kan du kolla vilken omställningsorganisation du tillhör här.

Var kan jag lära mig mer?

*PTK är tjänstemännens förhandlingsorganisation på privat sektor.

 

Poddar i ämnet

Kompetensförsörjning i välfärden är inte en quick fix

”Vi är i ett nytt läge. Arbetsgivare inom välfärden kan inte arbeta som tidigare…

2022-06-01 Samhällsvetarpodden

Dags för livslångt lärande

Det nya omställningsstudiestödet ska underlätta för dig som arbetar at…

2022-05-26 Chefspodden

Jag kommer att hålla örat mot rälsen

”Jag kommer verkligen att hålla örat till rälsen om det behövs någon regel- elle…

2022-03-22 Samhällsvetarpodden
poddbild

”Omställning under arbete är ju en supercool grej”

 ”Omställning under arbete är ju en supercool grej om man får det att funge…

2022-01-20 Samhällsvetarpodden
Cecilia Fahlberg och Ursula Berge

”Huvudmannaskapsfrågan är inte viktigast”

– De senaste förslagen rörande Arbetsförmedlingens reformering behöver inte vara…

2021-11-18 Samhällsvetarpodden

”Det ljusnar men vi måste göra mer”

– Även personer som har en högre akademisk utbildning drabbas nu av arbetslöshet…

2021-10-01 Samhällsvetarpodden
Martin Wästfelst och Ursula Berge

”Vi har tagit ett mycket bredare grepp än Januariavtalet”

”Det är inte för att lösa ett politiskt problem som vi har förhandlat. Men …

2021-06-16 Samhällsvetarpodden

Högskolechefen: ”Högskolan måste göra sig redo”

Arbetsmarknaden förbereder sig nu, med partsöverenskommelsen som startskott, för…

2021-03-12 Podcast

Arbetsgivarbossen: ”Nu måste politiken leverera”

”När vi parter nu har levererat är det dags för politiken att ta tillfället i ak…

2021-01-22 Samhällsvetarpodden

LUF-ordförande: Partsmodellen är jätteliberal

Det har varit turer fram och tillbaka om partsmodellen kontra lag för liberalern…

2020-12-16 Samhällsvetarpodden

”Vi jobbar vidare med Toijerutredningen tills vi ser tydliga direktiv”

Det har varit minst sagt turbulent runt liberalerna kopplat till partsuppgörelse…

2020-12-03 Samhällsvetarpodden

LAS-förhandlaren: ”Detta är som ett nytt Saltsjöbadsavtal”

Hur var stämningen inne i rummet när Las-överenskommelsen mellan PTK och Svenskt…

2020-11-12 Samhällsvetarpodden

Medlarchefen om Las: ”Det hade kunnat gå mycket sämre.”

Vad tänker medlarchefen Irene Wennemo om nya Industriavtalet och avtalet mellan…

2020-11-04 Podcast
Ali Esbati

”Om arbetstagares rättigheter drastiskt försämras tvekar inte vi...” 

Det var inte länge sedan Vänsterpartiet fick regeringen att backa…

2019-12-19 Samhällsvetarpodden

”Den största reformen på decennier” 

Reformeringen av Arbetsförmedlingens är den största förvaltningspolitiska reform…

2019-11-22 Podcast

Var hittar jag utbildningarna?

Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel, ska kunna ge rätt till omställnings­studiestöd.

 • CSNs hemsida kan du läsa vilken typ av kurser som du kan beviljas omställningsstudiestöd för.
 • antagning.se kan du hitta information och anmäla dig till utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor.
 • yrkeshogskolan.se kan du hitta information och anmäla dig till alla utbildningar inom yrkeshögskolan.

Mer information

Vad skulle du vilja plugga?

Om du skulle ta chansen att studera och behålla 80 procent av lönen, vad skulle du vilja plugga? Besvara frågorna och hjälp oss få bättre underlag till vad vi ska påverka utbildningsanordnarna att erbjuda för kurser. 

Jag är utbildad som
Var och hur skulle du vilja studera?
Jag skulle vilja…
Om du inte vet, skriv "vet ej"