Svensk Handel

Inom Svensk Handel finns tre olika avtalsområden, dvs tre olika kollektivavtal beroende på vilken bransch företaget tillhör. Läs mer under respektive avtal i "plusboxarna" nedan.

Svensk Handel

 • Svensk Handel, Apotek

  Det är Sveriges Farmaceuter som har tecknat avtalet för Svensk Handels Apoteksavtal. Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR omfattas också av avtalet.

  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning för mer information.

  OBS att vissa Apoteksbolag tillhör Almega Tjänsteförbundens apoteksavtal.

 • Svensk Handel, Systembolaget - Tjänstemannaavtal

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på Systembolaget.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Systembolaget är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (AHT). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2023-2025

  Akademikerförbundens löneavtal med Svensk handel Systembolaget är ett stupstocksavtal. Ett nytt kollektivavtal har tecknats och gäller under avtalsperioden som är 24 månader. Det avsätts ytterligare 0,4 % till flexpension.

  Avtalet gäller från 2023-05-01-2025-04-30

  Läs mer i Avtalsinformationen och Förhandlingsprotokollet längst ner på denna webbsida. Där hittar du också Tjänstemannaavtalet.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Svensk Handel anslutna till Trygghetsrådet TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR dig som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund.  Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Avtal och avtalsinformation för Svensk Handel, Systembolaget - Tjänstemannaavtal

  Svensk Handel Systembolaget - Avtalsinformation 2023-2025

  Svensk Handel Systembolaget - Förhandlingsprotokoll 2023

  Svensk Handel Systembolaget - Tjänstemannaavtal 2023-2025

 • Svensk Handel, Handelns Tjänstemannaavtal

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Svensk Handel.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Svensk Handels Tjänstemannaavtal (Bilaga A) är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (AHT). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2023-2025

  Akademikerförbundens löneavtal med Svensk Handel är ett processavtal med stupstock. Ett nytt kollektivavtal har tecknats och gäller under avtalsperioden som är 24 månader. Det avsätts ytterligare 0.4 % till flexpension. 

  Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för Handelns tjänstemannaavtal löper 2023-05-01 – 2025-04-30. Är uppsägningsbart sista avtalsåret

  Läs mer i Avtalsinformationen och Förhandlingsprotokollet längst ner på denna webbsida.. Där hittar du också Villkorsavtalet.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Svensk Handel anslutna till Trygghetsrådet TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR dig som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund.  Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Avtal och avtalsinformation för Svensk Handel, Handelns Tjänstemannaavtal

  Svensk Handel Handelns tjänstemannaavtal Avtalsinformation 2023-2025

  Svensk Handel Handelns tjänstemannaavtal Förhandlingsprotokoll 2023-2025

  Svensk Handel Handelns tjänstemannaavtal Allmänna villkor 2023-2025