Psykoterapeutföreningen

Legitimerad psykoterapeut är ett eget yrke. Yrkesgruppen har en egen självständig förening inom ramen för Akademikerförbundet SSR – Psykoterapeutföreningen.

Psykoterapeutföreningens grundsyn är att legitimerad psykoterapeut är ett eget yrke. Psykoterapi skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ingen inriktning är bättre än den andra. Psykoterapeutföreningens syfte är att stärka psykoterapins roll i samhället och psykoterapeuters ställning och villkor på arbetsmarknaden. 

Psykoterapeutföreningen jobbar för att stärka yrkesidentiteten psykoterapeut, oavsett referensram och specialistinriktning. Vidare arbetar vi för att bevaka och påverka utbildnings-, forsknings- och verksamhetsområdet, samt för att vara en stark röst i den offentliga debatten, oberoende av terapeutisk inriktning.