Socialtjänst under stor press

Socialsekreterarna arbetar med några av samhällets mest utsatta personer. Samtidigt präglas deras vardag av hög arbetsbelastning och personalomsättning.

""

"Socialtjänsten hjälpte mig under en svår period när mitt barn var en känslosam tonåring och fick för många utmaningar på en gång. De gav oss stöd som hjälpte oss åt rätt håll"

Akademikerförbundet SSR är fackförbundet för dig som är utbildad socionom. Vi vet att du är ett stöd för många, så vi vill vara ett stöd för dig.

Socialsekreterare måste få förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb oavsett om de arbetar med ekonomiskt bistånd, utredning av beroendeproblematik eller med barn och unga. Akademikerförbundet SSR arbetar för en bra introduktion till yrket, rimlig arbetsbelastning, alternativa karriärvägar och goda arbetsvillkor.

Den höga personalomsättningen inom socialtjänsten får allvarliga följder. När många erfarna medarbetare slutar ökar arbetsbelastningen för de som är kvar och socialsekreterare som är nya i yrket lämnas ensamma med svåra uppgifter. Den tuffa arbetssituationen kan i sin tur leda till att fler slutar. Resultatet blir brister i kontinuiteten och risker för sämre rättssäkerhet. De som drabbas är ytterst de medborgare som behöver socialtjänstens stöd och det är särskilt allvarligt när det gäller utsatta barn. Socialtjänsten tillhör samhällets kärnfunktioner och måste fungera.

Akademikerförbundet SSR är socionomernas yrkesförbund. Vi är partipolitiskt obundna men vi tvekar aldrig att driva frågorna som är viktiga för socionomernas arbetsliv eller kvalitén i det sociala arbetet. Bli medlem här.

Stabilitet i socialtjänsten

De som arbetar inom socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att utföra ett professionellt arbete. I många kommuner pågår nu ett positivt utvecklingsarbete, men mycket återstår fortfarande att göra. Lön som gör att socialtjänsten både kan behålla och rekrytera personal, lägre arbetsbelastning och bättre arbetsvillkor är några behov som Akademikerförbundet SSR ser. Förbundet har i flera år drivit införande at tjänster som specialistsocionom som ett sätt att behålla erfarna socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning. Specialistsocionomen avlastar första linjens chef och ger nya socialsekreterare stöd i introduktionen till arbetet. 

 

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR