En öppen och tillgänglig högskola

Akademikerförbundet SSR är för en öppen och tillgänglig högskola. Förbundets värdegrund i högskole- och forskningspolitiska frågor finns formulerad i det Utbildnings- och forskningspolitiska programmet.
Det innebär tex att vi är:
 • för att en större andel av kurser inom högre utbildning ska ske inom ramen för fristående kurser tillgängliga för bredare grupper
 • emot avgifter inom högre utbildning, även för tredjelandsstudenter
 • för många ingångar och många utgångar inom högre utbildning
 • för både högre kvalitet och ökad kvantitet inom högre utbildning för att fler ska få tillägna sig högre utbildning
 • för att lärosätena i större utsträckning ska erbjuda kompletterande utbildningar för utlandsutbildade
 • för en uppvärdering av utbildningar inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet, inte minst med avseende på resurser.
 • för att kompletterande utbildningar blir tillgängligare för de som vill kompetenspåfylla mitt i arbetslivet

Snabba texter

Debattartiklar:

Sverige behöver ett akademikersprång, Dagens Arena 2019-01-28

Var är forskningen i de politiska manifesten, SvD 2018-09-09

Viktigaste valfrågan är: Hur vet du det?” SvD 2018-04-14

Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter”, SvT Opinion 2017-04-22

Akademiker mot faktaresistens, Lundagård 2017-04-21

Äldre texter finns längre ner.

 

Pressmeddelanden:

Häng med på #Hurvetdudet? 2018-04-03

Historisk marsch för vetenskapen, 2017-04-24

Äldre pressmeddelanden finns längre ner.

Snabba texter

Debattartiklar:

Sverige behöver ett akademikersprång, Dagens Arena 2019-01-28

Var är forskningen i de politiska manifesten, SvD 2018-09-09

Viktigaste valfrågan är: Hur vet du det?” SvD 2018-04-14

Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter”, SvT Opinion 2017-04-22

Akademiker mot faktaresistens, Lundagård 2017-04-21

Äldre texter finns längre ner.

 

Pressmeddelanden:

Häng med på #Hurvetdudet? 2018-04-03

Historisk marsch för vetenskapen, 2017-04-24

Äldre pressmeddelanden finns längre ner.

Utbildad utomlands?

Har du en bedömd utländsk högskoleutbildning?

 • Om du studerar, gör praktik eller är i arbetsmarknadsåtgärd för att etablera dig i Sverige passar etableringsmedlemskap.
 • Om du har en kvalificerad anställning, men är ny på svensk arbetsmarknad passar introduktionsmedlemskap.
 • Om du behöver komplettera den och är arbetssökande kan snabbspår vara rätt för dig.

Utbildad utomlands?

Har du en bedömd utländsk högskoleutbildning?

 • Om du studerar, gör praktik eller är i arbetsmarknadsåtgärd för att etablera dig i Sverige passar etableringsmedlemskap.
 • Om du har en kvalificerad anställning, men är ny på svensk arbetsmarknad passar introduktionsmedlemskap.
 • Om du behöver komplettera den och är arbetssökande kan snabbspår vara rätt för dig.

Läs även

Häng med på #Hurvetdudet?

Kommer du ihåg March for Science förra året? Över en miljon människor i 600 städer runt om i världen manifesterade mot faktaresistens och Fake News. I Sverige var vi ute på fem orter med manifestationer och många slöt upp. Nu går kampanjen vidare under valåret med namnet #hurvetdudet?

Läs mer

Historisk marsch för vetenskapen

Vi vill ha vetenskap och källkritik – inte ”alternativa fakta” och faktaresistens. Kring det budskapet samlades tusentals människor i hundratals städer i helgens manifestation March for Science. Läs mer

Akademiker mot faktaresistens

Förbundet har ställt sig bakom March for Science – forskarvärldens upprop mot faktaresistens. Orsaken är, som ni alla vet, den tilltagande faktaresistens som växer till i världen och som blir grogrund både för protektionism och främlingsfientlighet. Läs mer

Vi står upp för vetenskapen!

Faktaresistens och ”fake news” har blivit ett allt större problem. Känslor och åsikter väger för många lika tungt som evidensbaserad kunskap. Därför tar vi ställning för vetenskap och forskning tillsammans med March for Science! Läs mer