Arbetsgivaralliansen

Inom Arbetsgivaralliansen finns olika branschområden. Läs mer under respektive bransch i "plusboxarna" nedan, där hittar du också de avtal som gäller.

Arbetsgivaralliansen

 • Arbetsgivaralliansen – Högskola

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Arbetsgivaralliansens bransch Högskola.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Bransch Högskola det Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (AHT). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  OBS att företag inom Högskoleområdet även kan tillhöra Fremia. Statliga universitet och högskolor omfattas av avtalen för statlig sektor.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Bransch- och löneavtalet gäller för perioden 2019-01-01 - 2022-06-30.

  Du hittar avtalet i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Huvudregeln är att du omfattas av ITP, vissa företag kan dock tillämpa annan pensionsplan.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Arbetsgivaralliansen anslutna till Trygghetsrådet TRS.

  TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också stöd för kompetensutveckling i anslutna organisationer. Från den 1 oktober 2022 kan även anställda få vägledning och ekonomiskt stöd för kompetensutveckling från TRS.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till SULF vid en eventuell förhandling, eftersom det är SULF som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Arbetsgivaralliansen – Högskola

  Arbetsgivaralliansen Högskola Bransch- och löneavtal 2019-2022 (pdf)

  Förhandlingsprotokoll och förhandlingsordning Arbetsgivaralliansen, LO, PTK (pdf)

  Arbetsgivaralliansen samverkansavtal (pdf)

 • Arbetsgivaralliansen – Ideella och idéburna organisationer (IOIO)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Arbetsgivaralliansens bransch Ideella och Idéburna organisationer.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Bransch Ideella och Idéburna organisationer det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden. Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  OBS att Ideella och Idéburna organisationer även kan tillhöra Fremia.

  Avtalsrörelse 2023

  Vi har lämnat och tagit emot krav/yrkanden och därmed inlett avtalsförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare. Målet är att nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal om villkor och löner under våren 2023. Du hittar våra krav/yrkanden i pdf-format längst ner på sidan.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2020-2023

  Akademikerförbunden avtal med Arbetsgivaralliansen, Ideella och idéburna organisationer är 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Löneprocessavtal med 5,4 procent i löneökningsutrymme, att fördela om man inte kommer överens lokalt. För Ideella och idéburna organisationer är det två revisionstillfällen, lägst 2,9 procent den 1 december 2020 och lägst 1,8 procent den 1 maj 2022. Observera att procentsatsen gäller för medlemskollektivet hos respektive arbetsgivare och inte för varje individ.
  Avtalet innebär också två avräkningar för flexpension, 0,3 procent den 1 december 2020 och 0,4 procent den 1 maj 2022.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Huvudregeln är att du omfattas av ITP, vissa företag kan dock tillämpa annan pensionsplan.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Arbetsgivaralliansen anslutna till Trygghetsrådet TRS.

  TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också stöd för kompetensutveckling i anslutna organisationer. Från den 1 oktober 2022 kan även anställda få vägledning och ekonomiskt stöd för kompetensutveckling från TRS.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal och yrkanden för Arbetsgivaralliansen – Ideella och idéburna organisationer (IOIO)

  Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna Organisationer (IOIO) Yrkanden 2023 (pdf)

  Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2020-2023 (pdf)

  Förhandlingsprotokoll och förhandlingsordning Arbetsgivaralliansen, LO, PTK (pdf)

  Arbetsgivaralliansen samverkansavtal (pdf)

 • Arbetsgivaralliansen – Idrott

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Arbetsgivaralliansens bransch Idrott.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Bransch Idrott är det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (AHT). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Akademikerförbundens avtal med Arbetsgivaralliansen – Idrott, är på 36 månader och löper från och med den 1 november 2020 till och med den 31 oktober 2023. Parterna har enats om ett löneprocessavtal med 5,4 procent i löneökningsutrymme, att fördela om parterna inte kommer överens lokalt.
  Lönerevision ska ske vid 3 tillfällen, 1 november 2020 lägst 1,5 procent, 1 november 2021 lägst 1,6 procent och 1 november 2022 lägst 1,6 procent. Observera att procentsatsen gäller för medlemskollektivet hos respektive arbetsgivare och inte för varje individ.
  Avtalet innebär också tre avräkningar för flexpension, 0,3 procent den 1 november 2020, 0,2 procent 1 november 2021 och 0,2 procent den 1 november 2022.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Huvudregeln är att du omfattas av ITP, vissa företag kan dock tillämpa annan pensionsplan.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Arbetsgivaralliansen anslutna till Trygghetsrådet TRS.

  TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också stöd för kompetensutveckling i anslutna organisationer. Från den 1 oktober 2022 kan även anställda få vägledning och ekonomiskt stöd för kompetensutveckling från TRS.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Arbetsgivaralliansen – Idrott

  Arbetsgivaralliansen Idrott Bransch- och löneavtal 2020-2023 (pdf)

  Förhandlingsprotokoll och förhandlingsordning Arbetsgivaralliansen, LO, PTK (pdf)

  Arbetsgivaralliansen samverkansavtal (pdf)

 • Arbetsgivaralliansen – Trossamfund och Ekumeniska Organisationer (TEO)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Arbetsgivaralliansens bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer det Akademikerförbundet SSR som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden. Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Akademikerförbunden har den 13 november 2020 träffat ett nytt treårigt avtal för tiden 1 oktober 2020 - 30 september 2023 med full retroaktivitet. Avtalet följer märket på 5,4 procent. Lönevision ska ske vid tre tillfällen (2021, 2022 och 2023) per den 1 oktober med en lägsta ökning om 1,8 procent per tillfälle. Observera att procentsatsen gäller för medlemskollektivet hos respektive arbetsgivare och inte för varje individ.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Huvudregeln är att du omfattas av ITP, vissa företag kan dock tillämpa annan pensionsplan.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Arbetsgivaralliansen anslutna till Trygghetsrådet TRS.

  TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också stöd för kompetensutveckling i anslutna organisationer. Från den 1 oktober 2022 kan även anställda få vägledning och ekonomiskt stöd för kompetensutveckling från TRS.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Eftersom Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Kollektivavtal för Arbetsgivaralliansen – Trossamfund och Ekumeniska Organisationer (TEO)

  Arbetsgivaralliansen Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Förhandlingsprotokoll 2020-2023 (pdf)

  Arbetsgivaralliansen Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Bransch- och löneavtal 2020-2023 (pdf)

  Förhandlingsprotokoll och förhandlingsordning Arbetsgivaralliansen, LO, PTK (pdf)

  Arbetsgivaralliansen samverkansavtal (pdf)

 • Arbetsgivaralliansen – Upplevelse och Kultur

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Arbetsgivaralliansens bransch Upplevelse och Kultur.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Bransch Upplevelse och Kultur det Akavia som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden. Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  OBS att företag inom upplevelse- och kulturbranschen även kan tillhöra Fremia.

  Avtalsrörelse 2023

  Vi har lämnat och tagit emot krav/yrkanden och därmed inlett avtalsförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare. Målet är att nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal om villkor och löner under våren 2023. Du hittar våra krav/yrkanden i pdf-format längst ner på sidan.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2020-2023

  Akademikerförbundens avtal med Arbetsgivaralliansen – Upplevelse och Kultur, löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Löneprocessavtal med 5,4 procent i löneökningsutrymme, att fördela om man inte kommer överens lokalt. Lönerevision ska ske vid 2 tillfällen: 1 december 2020 lägst 2,9 procent och 1 maj 2022 lägst 1,8 procent. Avtalet innebär också två avräkningar för flexpension, 0,3 procent den 1 december 2020 och 0,4 procent den 1 maj 2022.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Huvudregeln är att du omfattas av ITP, vissa företag kan dock tillämpa annan pensionsplan.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Arbetsgivaralliansen anslutna till Trygghetsrådet TRS.

  TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också stöd för kompetensutveckling i anslutna organisationer. Från den 1 oktober 2022 kan även anställda få vägledning och ekonomiskt stöd för kompetensutveckling från TRS.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal och yrkanden för Arbetsgivaralliansen – Upplevelse och Kultur

  Arbetsgivaralliansen Upplevelse och Kultur Bransch- och löneavtal 2020 – 2023 (pdf)

  Förhandlingsprotokoll och förhandlingsordning Arbetsgivaralliansen, LO, PTK (pdf)

  Arbetsgivaralliansen samverkansavtal (pdf)

  Arbetsgivaralliansen Upplevelse och Kultur Yrkanden 2023 (pdf)

 • Arbetsgivaralliansen – Skola/Utbildning och Folkhögskola

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Arbetsgivaralliansens bransch Utbildning/Folkbildning

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Bransch Utbildning/Folkbildning är det Akademikerförbundet SSR som är för avtalsparten Akademikerförbunden. Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  OBS att företag inom skola och utbildning även kan tillhöra Almega Tjänsteförbunden, Fremia, eller Sobona.

  Avtalsrörelse 2023

  Vi har lämnat och tagit emot krav/yrkanden och därmed inlett avtalsförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare. Målet är att nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal om villkor och löner under våren 2023. Du hittar våra krav/yrkanden i pdf-format längst ner på sidan.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2020-2023

  Akademikerförbunden har träffat kollektivavtal om löner och allmänna villkor avseende de två avtalen Skola/Utbildning och Folkhögskola. Avtalen gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Revisionsdatum är den 1 december 2020 och den 1 maj 2022. Efter avslutad lönerevision ska summan av de fasta kontanta lönerna hos Akademikerförbundens medlemmar ha ökat med lägst 3,0 procent per den 1 december 2020 respektive 2,4 procent per den 1 maj 2022.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Huvudregeln är att du omfattas av ITP, vissa företag kan dock tillämpa annan pensionsplan.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Arbetsgivaralliansen anslutna till Trygghetsrådet TRS.

  TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också stöd för kompetensutveckling i anslutna organisationer. Från den 1 oktober 2022 kan även anställda få vägledning och ekonomiskt stöd för kompetensutveckling från TRS.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Eftersom Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare


  Kollektivavtal samt yrkanden för Arbetsgivaralliansen – Skola/Utbildning och Folkhögskola

  Arbetsgivaralliansen Skola Utbildning och Folkhögskola Yrkanden 2023 (pdf)

  Arbetsgivaralliansen Skola och Utbildning samt Folkhögskola Förhandlingsprotokoll 2020-2023 (pdf)

  Arbetsgivaralliansen Skola Utbildning Bransch- och löneavtal 2020-2023 (pdf)

  Arbetsgivaralliansen Folkhögskola Bransch- och löneavtal 2020 – 2023 (pdf)

  Förhandlingsprotokoll och förhandlingsordning Arbetsgivaralliansen, LO, PTK (pdf)

  Arbetsgivaralliansen samverkansavtal (pdf)

 • Arbetsgivaralliansen – Vård och omsorg 

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Bransch Vård och Omsorg det Akademikerförbundet SSR som är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden. Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  OBS att arbetsgivare inom vård- och omsorg även kan tillhöra Almega Vårdföretagarna, Fremia eller Sobona.

  Avtalsrörelse 2023

  Vi har lämnat och tagit emot krav/yrkanden och därmed inlett avtalsförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare. Målet är att nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal om villkor och löner under våren 2023. Du hittar våra krav/yrkanden i pdf-format längst ner på sidan.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2020-2023

  Akademikerförbunden träffade den 7 december 2020 ett nytt treårigt avtal för tiden 1 maj 2020 - 30 april 2023. Arbetsgivarna ska utbetala en engångslön motsvarande 6000:- per heltidsanställd arbetstagare som utbetalas i proportion till sysselsättningsgrad samt i relation till faktiskt arbete under 1 maj till 31 december 2020.
  Avtalet följer märket på 5,4 procent och lönevision ska ske vid 2 tillfällen: 1/5 2021 lägst 3,4 procent och 1/5 2022 lägst 2,0 procent. Observera att procentsatsen gäller för medlemskollektivet hos respektive arbetsgivare och inte för varje individ.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Huvudregeln är att du omfattas av ITP, vissa företag kan dock tillämpa annan pensionsplan.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Arbetsgivaralliansen anslutna till Trygghetsrådet TRS.

  TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också stöd för kompetensutveckling i anslutna organisationer. Från den 1 oktober 2022 kan även anställda få vägledning och ekonomiskt stöd för kompetensutveckling från TRS.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trs.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Eftersom Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund för avtalsområdet ska även din arbetsgivare vända sig till oss vid en eventuell förhandling: Förhandlingsframställan för arbetsgivare

  Kollektivavtal och yrkanden för Arbetsgivaralliansen – Vård och omsorg 

  Arbetsgivaralliansen Vård och omsorgsavtalet Yrkanden 2023 (pdf)

  Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg Förhandlingsprotokoll 2020-2023 (pdf)

  Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg Bransch- och löneavtal 2020 - 2023 (pdf)

  Förhandlingsprotokoll och förhandlingsordning Arbetsgivaralliansen, LO, PTK (pdf)

  Arbetsgivaralliansen samverkansavtal (pdf)