Facket guidar dig i att byta jobb

Det spelar ingen roll om det är ditt första jobb eller om du har jobbat 20 år i branschen: De flesta av oss har nog någon gång suttit och funderat på hur man bäst lyckas fånga sin personlighet, erfarenhet och ambitioner i en kort jobbansökan. Där hjälper facket gärna till. Som medlem i Akademikerförbundet SSR har du tillgång till flera bra tjänster och vår personliga rådgivning.

Steg 1

Utveckling, karriär eller annat?

Att byta jobb är sällan ett mål i sig själv. Om du kan uppnå ditt utvecklingsmål, karriärmål eller andra mål som ligger till grund för dina tankar kring byte av arbete på annat sätt kan det finnas fler alternativ. Innan du tar ditt beslut bör du tänka över om det skulle kunna göras förändringar som skulle få dig att vilja stanna. I så fall, undersök vilka möjligheter som finns.

Ditt cv påverkas självklart av att du byter arbetsgivare och det kan vara värt att reflektera på vilket sätt. Det behöver inte alls vara negativt – varje ny erfarenhet är just en ytterligare erfarenhet. Men om ditt cv bara består av korta anställningar kan det vara värt att se över ifall utveckling för din del kan innebära att stanna en längre tid hos din nuvarande arbetsgivare.

Om du ändå kommer fram till att du vill sluta är det viktigt att du avslutar på ett professionellt sätt. Att byta jobb är ofta ett av de bästa sätten att höja sin lön – förhandlingsläget är bättre vid en nyanställning än vid en årlig lönerevision.

Sista tiden på jobbet

Bra referenser är viktiga för framtiden. Därför är det viktigt att du avslutar ditt nuvarande jobb på ett snyggt sätt. Dokumentera, informera och erbjud dig att introducera nya anställda. Försök att skapa förutsättningar för att verksamheten inte ska påverkas så mycket av att du slutar. Ägna tid och kraft åt ditt avslut.

Avslutningssamtal

Boka gärna in ett avslutningssamtal med din chef. Under detta samtal kan ni utvärdera din tid och insats hos arbetsgivaren ur arbetsgivarens perspektiv. Skriv ned och spara dina anteckningar från mötet. Ju bättre bild du har av hur din chef ser på din potential och insats desto tryggare kommer du att kunna känna dig i att lämna denne som referens. Det kan också vara positivt även för din självkännedom och kan ge material inför framtida anställningsintervjuer. Håll inte ditt avslutningssamtal vid samma tillfälle som du meddelar din chef att meddelar att du säger upp dig.

Uppsägningstid och karenstid

Kontrollera i kollektivavtalet eller ditt anställningskontrakt hur lång uppsägningstid du har. Ibland kan arbetsgivaren låta dig gå tidigare än vad avtalet eller anställningskontraktet medger. Detta är en diskussion mellan dig och din nuvarande chef. Observera att vissa tidsbegränsade anställningar utan uppsägningstid kan vara svåra att lämna om du och arbetsgivaren inte är överrens. Om den nya arbetsgivaren frågar om uppsägningstid, var ärlig. Om din nya arbetsgivare befinner sig i konkurrenssituation till din nuvarande arbetsgivare, kontrollera om det gäller någon karenstid.

Att tänka på

 • En uppsägning ska meddelas skriftligen. Ett muntligt meddelande är inte tillräckligt.
 • Du kommer kanske känna dig nedstämd när du byter arbetsgivare. Det betyder inte att ditt beslut är fel.
 • Använd privat e-post och telefon när du söker jobb, att använda arbetsplatsens kontaktvägar kan uppfattas som oseriöst.
 • Om din potentiella arbetsgivare frågar efter din nuvarande chef som referens måste du självklart underrätta din chef om detta på förhand. Enklast är om du i första skedet istället kan ange någon annan som referens, som en nära kollega du har förtroende för.
 • När du fått nytt arbete måste din arbetsgivare underrättas. Boka in en tid med din chef och berätta att du bestämt dig för att gå vidare till en annan arbetsgivare. Håll dig saklig och berätta vad du lärt dig på din avslutade tjänst.
 • Efter att du pratat med din chef, berätta för dina kollegor. Så undviker du ryktesspridning.
 • Glöm inte att be om ett arbetsintyg. Det ska innehålla typ av anställning, titel, arbetsuppgifter, ansvarsområden och beskriva dina arbetsinsatser på ett fördelaktigt sätt samt undertecknas av ansvarig chef. Detta kommer eventuellt att efterfrågas av framtida arbetsgivare.
 • Baktala inte din nuvarande arbetsgivare i en intervjusituation – det påverkar bilden av din lojalitet.
 • Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR behöver inte byta fackförbund eftersom vi finns på hela arbetsmarknaden.
 • Du som är medlem kan alltid få personlig rådgivning.
Handskakning

Vi hjälper dig

Det spelar ingen roll om det är ditt första jobb eller om du har jobbat 20 år i branschen: De flesta av oss har nog någon gång suttit och funderat på hur man bäst lyckas fånga sin personlighet, erfarenhet och ambitioner i en kort jobbansökan. Där hjälper vi gärna till! 

 • Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR behöver inte byta fackförbund eftersom vi finns på hela arbetsmarknaden.
 • Du som är medlem kan alltid få personlig rådgivning.
Gå till karriärstöd