Internationellt fackligt arbete

Det internationella fackliga samarbetet är en viktig del av vårt arbete. Vi ökar förståelsen för varandra och skapar gemensamma plattformar i det gemensamma arbetet för att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Regelverket för den europeiska arbetsmarknaden skapas i Bryssel och det är genom medlemskap i internationella och Europeiska organisationer som vi deltar i det viktiga arbetet. EU:s institutioner utgör idag en viktig politisk arena parallellt med riksdag, kommun och landsting.

Styrelsemöte PSI november 2018

Akademikerförbundet SSR är med i flera internationella federationer både genom direkt medlemskap och indirekt genom Saco.

PSI – Public Services International

Förbundet SSR är medlem i PSI, Public Services International, och förbundsordförande sitter i PSIs styrelse. PSI är en av de globala fackliga federationerna, Global Unions Federations, som kallas för GUF. Som GUF är PSI kopplad till både FNs organ för arbetsmarknadsfrågor ILO och till andra FN organ.

PSI är medlemmar i världsfacket, ITUC, International Trade Unions Confederation.

Fler än 600 fackförbund inom den offentliga sektorn i över 140 länder ingår i PSI. Tillsammans representerar förbunden drygt 20 miljoner anställda. PSI har sedan 1907 organiserat offentliganställda inom många olika yrkesområden. Vårdpersonal, brandmän, anställda inom offentliga nyttigheter, barnvårdare, statsanställda, domare, livsmedelsinspektörer, socialarbetare, arbetsförmedlare och ett stort antal andra yrkesgrupper återfinns idag bland förbundens medlemmar. Förbundets ordförande är ersättare i styrelsen.

EPSU – European Public Services Union

Akademikerförbundet SSR är också medlemmar i EPSU , European Public Services Unions, är den europeiska fackliga federationen för offentliganställda i Europa. Förbundets ordförande är ersättare i EPSUs styrelse. 216 förbund från 36 länder organiserar tillsammans 8 miljoner arbetstagare i Europa. EPSU arbetar särskilt med frågor som rör kvalitet inom den offentliga sektorn.

EPSU:s senaste kongress hölls i juni 2019 under temat Fighting For A Future For All. Läs gärna Handlingsprogrammet som antogs av kongressen samt den särskilda klimatrapporten.

EPSU har partsställningen för offentliganställda och har representation i fyra sektorssocial dialoger. Dialogen för statlig och regional administration, dialogen för kommunal och lokal organisation, dialogen för allmännyttiga verk och dialogen för hälsa och social verksamhet. Förbundet deltar i tre av dessa med representation i arbetstagarkommittéerna NEA, LRG och HSSS samt i tre av partsdialogerna.

NOFS, Nordens offentliganställdas fackliga samorganisation 

NOFS, Nordens offentliganställdas fackliga samorganisation, är samarbetsorganisationen för alla de nordiska fackliga organisationer som har offentligt anställda medlemmar. Organisationen har sitt säte i Stockholm och har två anställda personer.

IFSW, professionsutveckling inom socialt arbete

Akademikerförbundet SSR är också med i IFSW som är en internationell federation för socialarbetarorganisationer. IFSW arbetar för social rättvisa, mänskliga rättigheter och social utveckling genom utveckling av det sociala arbetet, best practices och internationellt samarbete mellan socialarbetare och deras yrkesorganisationer.

Förbundet är också medlemmar i NSSK som är en nordisk samarbetsorganisation för professionsorganisationer organisationer inom det sociala arbetet. Organisationen främjar nätverksskapande och arbetar med att skapa strukturer för att jämföra och sprida kunskap om socialt arbete i Norden.

Tal på internationella konferenser