Välkommen till Akademikerförbundet SSR

Har du lagom lön? Jämför själv.

Om du har koll på löneläget så har du en starkare position vid löneförhandlingen.

Här kan du enkelt jämföra din lön – och få bra tips på hur du höjer den.

Har du lagom lön? Jämför själv.

Om du har koll på löneläget så har du en starkare position vid löneförhandlingen.

Här kan du enkelt jämföra din lön – och få bra tips på hur du höjer den.

Avtal 2020

Nu är det dags att förnya och förbättra alla våra olika kollektivavtal, och till det behöver vi din hjälp.

Avtal 2020

Nu är det dags att förnya och förbättra alla våra olika kollektivavtal, och till det behöver vi din hjälp.

Gå en kurs i UUA

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Gå en kurs i UUA

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Grupp med glada människor

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på medlemskap men vill veta mer först? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig och berättar mer.

Kalender

När kommer vi till din stad? I vår kalender ser du alla våra aktiviteter, från seminarier till utbildningar och mässor. 

Kalender

När kommer vi till din stad? I vår kalender ser du alla våra aktiviteter, från seminarier till utbildningar och mässor. 

Senaste nytt från

Akademikerförbundet SSR

Heike Erkers, förbundsordförande

Ge nya generaldirektören en ärlig chans

Akademikerförbundet SSR välkomnar tillsättningen av ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen och att det även sker med omedelbar verkan. Maria Mindhammar har både god erfarenhet av Arbetsförmedlingen i sin hittillsvarande roll som överdirektör där sedan 2017 och erfarenhet av andra statliga myndigheter. Att hon också på kort tid har fått ett starkt stöd från de anställda ger förutsättningar för att myndigheten kan gå in i en något lugnare fas trots den politiska turbulensen. 

- Det blev en ohållbar situation att regeringen redan i juni i år meddelade att nuvarande generaldirektör Mikael Sjöberg inte skulle få förlängt efter mars nästa år. Vi förutsätter nu att såväl regeringen som Arbetsförmedlingen tar tillfället i akt att göra ett omtag och släppa ohållbara låsningar om det så gäller kontor, digitalisering eller LOV-lösningar. Det gäller också de övriga partierna som undertecknat Januariavtalet och som tidvis har haft svidande kritik mot flera beslut dåvarande generaldirektören fattade. Inte minst vad det gäller kontorsnedläggningen, säger Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR. 

- Vi som företräder de anställda ser positivt på att den nya generaldirektören tillträder omedelbart. Det ger en tydligare ledarroll och vi anser att Maria Mindhammar har skött sin roll på ett bra sätt under det här senaste mycket turbulenta året. Vi hoppas att den nya generaldirektören kan skapa arbetsro, tillit och framtidstro inom myndigheten, säger Helén Justegård, Saco-S-ordförande på Arbetsförmedlingen som företräder de anställda akademikerna på myndigheten. 

- Om de fyra partierna bakom Januariavtalet vill ge goda förutsättningar för den nya generaldirektören att kunna göra ett bra jobb och sjösätta en stor reformering av Arbetsförmedlingen är det viktigt att de klargör reformens konturer och att tidsplanen är realistisk. Då behövs tydliga direktiv från regeringen, inte minst i regleringsbrevet för nästa år som beslutas i närtid, avslutar Heike Erkers. 

Fakta

Akademikerförbundet SSR är det största Saco-förbundet på Arbetsförmedlingen och därmed kontaktförbund för alla akademikerförbund där. 

Läs mer

Senaste nytt från

Akademikern

Avtal i hamn för att möta las-utredningen ”Hoppas regeringen inte hindrar detta”

Akademikerförbundet SSR har förhandlat färdigt ett avtal med arbetsgivaren om turordningsregler och kompetensutveckling. Det är tänkt att möta las-utredningen och förhindra lagstiftning som regeringen har hotat med. ”Nu behöver regeringen svara upp.” Markus Furuberg är förhandlingschef vid Akademikerförbundet SSR. Läs mer på Akademikern