Akademikern

NYHETER

Aktuellt

Karin Kullberg, doktor i socialt arbete, universitetslektor, Socialhögskolan, Lunds universitet.

Amore, passione, missione

Vad får socialsekreterare att stanna kvar inom ett område där de flesta hoppar av? Om det berättade forskaren Karin Kullberg vid ett seminarium på Socionomdagarna.
Socialt arbete
Akademikern
Foto: Stina Loman. Johanna Trost, Christian Jerrestål, My Eriksson, Ewah Pettersson och Jennie Lindberg Olsson.

Positiva tongångar om specialistsocionomer

För tre år sedan började specialistsocionomerna att tillsättas ute på kommunerna. Nu finns de vid flera platser runt om i landet. Men gör tjänsten skillnad? Frågan diskuterades...
Nyhet
Arbetsgivareföreningen KFO har sagt upp pensionsavtalet KTP, avtalet om tjänstegrupplivförsäkring TGL och omställningsavtalet TRR på avtalsområdet KFO – PTK, för upphörande den 31...
Nyhet
Utan en kultur där vi kan göra fel vågar heller ingen göra rätt. Men vi är långt ifrån en tillitskultur. Skuldöverskjutandet och syndabocksletandet måste bli ansvarstagande och...
Ledarskap
Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om det är arbetsgivaren som kan utse...
FAQ
Med bredden som spets heter en ny bok om socionomernas yrkesidentitet, som just släppts på Socionomdagarna. Beställ ditt gratis exemplar hos oss.
Socialt arbete
Framgångsrikt socialt arbete kan förbättra människors liv. Men då måste det professionella handlingsutrymmet stärkas och utökas, sade Heike Erkers när hon öppnade Socionomdagarna...
Socialt arbete
Sverige bör i likhet med andra länder få en professionell socialtjänst, där lekmannainflytandet i individärenden försvinner, skriver Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, i Svenska Dagbladet.

Dags att slopa politikerinflytandet i individärenden

Politiker förväntas inte ha expertkunskap i det sociala arbetet. Ändå har de en direkt påverkan som rör enskilda personer i socialtjänstens individärenden. Sverige är det enda...
Debattartikel
Allt fler använder arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn. Har du hittat Suntarbetslivs verktyg?
Arbetsmiljö
Akademikern
Foto: MOSTPHOTOS OCH STATSKONTORET.

Staten brister i sitt arbete mot ohälsa

Många myndigheter saknar system för att upptäcka ohälsa och hantera stress och hög arbetsbelastning bland medarbetarna. Det visar en rapport från Statskontoret.
Nyhet