Akademikern

Vi är välfärdens akademiker.Vill du vara med?Bli medlemLogga in

NYHETER

Aktuellt

 • Lön
Vår nya film ”Det hjälper inte att blunda” handlar om en kommande kompetensdragkamp där löner och villkor spelar huvudrollen. Vi har tagit fram filmen för att belysa frågan och...
Lön
21 april 2015
Handelsgatan 3 i Inre Hamn, Karlstad.
 • Karriär

Studiebesök för socionomstudenter i Karlstad

21 april 2015
Handelsgatan 3 i Inre Hamn, Karlstad.
Vill du veta mer om hur det kan vara att arbeta med ekonomiskt bistånd?
Karriär
4 maj 2015
Slottsgatan 19 703 61 Örebro
 • Kalender
Akademikerförbundet SSR har bokat in ett studiebesök för våra medlemmar som läser till beteendevetare och socionom. Vi besöker enheten ensamkommande barn och unga i Örebro.
Kalender
22 april 2015
Örebro
 • Karriär
Akademikerförbundet SSR har bokat in studiebesök för dig som läser statistikerprogrammet. Vi ska besöka Statistiska centralbyrån i Örebro den 22 april klockan 12.30.
Karriär
Akademikern
 • Nyhet
 • Akademikern
Höjt underhållsstöd för ensamma föräldrar, höjda anslag för kvinno- och tjejjourer och kostnadsfria läkemedel för barn. Satsningarna är en del i regeringens vårbudget, tänkta att...
Nyhet
Akademikern
 • Nyhet
 • Akademikern
Riksåklagaren överklagar den friande hovrättsdomen mot två chefer i Krokoms kommun. Fallet med socialsekreteraren som tog sitt liv kan prövas i Högsta domstolen.
Nyhet
Akademikern
 • Nyhet
 • Akademikern
En granskning i Västernorrland visar att många offentliganställda inte vågar kritisera sina arbetsplatser.
Foto: Mostphotos. En granskning i Västernorrland visar att många offentliganställda inte vågar kritisera sina arbetsplatser.

”Tysta” arbetsplatser i Västernorrland

Fyra av tio anställda inom stat, kommun och landsting i Västernorrland vågar inte kritisera sin arbetsplats eller berätta öppet om missförhållanden. Nästan en av tio säger sig ha...
Nyhet
16 april 2015
Kommunledningskontoret Örebro
 • Kalender

Studerar du till personalvetare? -Följ med på vårt studiebesök!

16 april 2015
Kommunledningskontoret Örebro
Akademikerförbundet SSR har bokat studiebesök på kommunledningskontoret för personalvetarstudenter. Den 16 april klockan 15.00 besöker vi två personalspecialister samt en...
Kalender
 • Psykisk ohälsa
Barnombudsmannen lämnade i måndags sin viktiga rapport "Välkommen till verkligheten". Här beskriver elever samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. I...
Psykisk ohälsa
 • Akademikerbloggen
Många hbtq-ungdomar trakasseras, diskrimineras, upplever våld, hot och hot om våld regelbundet i sin skolmiljö. Vi har i dag en elevhälsa som inte alls kan leva upp till varken...
Akademikerbloggen