Yrkesfrågor

Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund. Det innebär att vi arbetar aktivt med att höja statusen på din akademiska utbildning och kompetens.

Vi stärker dig i din yrkesroll och vi jobbar för att stärka din profession på arbetsmarknaden. Därför har vi alltid koll på den senaste forskningen och metodutvecklingen. Vi har löpande kontakt med högskolor och universitet, och vi bevakar och påverkar politiken i frågor som rör medlemmarnas professioner.