Med fokus på helheten

Man pratar i telefon

Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för dig som arbetar med kvalificerat socialt arbete. 7 av 10 socionomer i Sverige är medlemmar och förbundet driver bland annat frågor om utbildning, forskning, etik, lön och arbetsvillkor.

Yrke: socialsekreterare

Socialsekreterarna arbetar med några av samhällets mest utsatta personer. Samtidigt präglas deras vardag av hög arbetsbelastning och personalomsättning.

Yrke: socialsekreterare

Socialsekreterarna arbetar med några av samhällets mest utsatta personer. Samtidigt präglas deras vardag av hög arbetsbelastning och personalomsättning.

Yrke: skolkurator

Kuratorn är skolans psykosociala expert och den som är utbildad för att se eleven i hela sitt sammanhang. Fokus för hela elevhälsan är hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Yrke: skolkurator

Kuratorn är skolans psykosociala expert och den som är utbildad för att se eleven i hela sitt sammanhang. Fokus för hela elevhälsan är hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Yrke: biståndshandläggare

Biståndshandläggaren är den som utreder, bedömer och ofta också beslutar om insatser inom äldreomsorgen. Om de äldre ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda måste handläggarna ha bättre arbetsvillkor och förutsättningar.

Yrke: biståndshandläggare

Biståndshandläggaren är den som utreder, bedömer och ofta också beslutar om insatser inom äldreomsorgen. Om de äldre ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda måste handläggarna ha bättre arbetsvillkor och förutsättningar.

Yrke: LSS-handläggare

LSS-handläggare är nyckelpersoner för att många funktionshindrade ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Men för att kunna göra ett bra arbete krävs också bra arbetsvillkor.

Yrke: LSS-handläggare

LSS-handläggare är nyckelpersoner för att många funktionshindrade ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Men för att kunna göra ett bra arbete krävs också bra arbetsvillkor.