Med fokus på helheten

En man pratar i mobiltelefon ute på stan. Han är glad.

Som socionom möter du ofta människor som befinner sig i svåra situationer i livet. I ditt jobb tar du hänsyn till personers hela livssituation.

Socionomen har kunskaper om hur både människan, dess omgivande miljöer och samhället fungerar.

Som socionom kan du bland annat arbeta som socialsekreterare, chef eller som biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg, skolkurator eller som kurator inom hälso- och sjukvården. Många socionomer arbetar också med förebyggande socialt arbete, bland annat kring alkohol och narkotika i samarbete med polis, myndigheter och andra organisationer.

Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för dig som arbetar med kvalificerat socialt arbete. 7 av 10 socionomer i Sverige är medlemmar och förbundet driver bland annat frågor om utbildning, forskning, etik, lön och arbetsvillkor.

Akademikerförbundet SSR är socionomernas yrkesförbund. Förbundet är partipolitiskt obundet men vi tvekar aldrig att driva frågorna som har betydelse för socionomernas arbetsliv och kvalitén i det sociala arbetet.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Redan medlem? Logga in!

Så här tycker vi

  • Politiker ska beslut om mål – inte om individer. Det är dags att socialsekreterare och chefer får fatta besluten i socialtjänsten.
  • Satsa på det förebyggande sociala arbetet – det spar lidande och pengar.
  • Socialt arbete kräver handlingsutrymme – minska detaljstyrning och onödig administration.
  • Fler specialisttjänster inom socialt arbete som ett sätt att utvecklas i yrket och kunna göra karriär.
  • Socionomer ska ha rätt till kontinuerlig kompetensutveckling, extern handledning och en rimlig arbetsbelastning.

Socionom? Auktorisera dig!

Auktorisation är en kvalitetssäkring för dig som är utbildad och erfaren socionom.

Nämnden för Socionomauktorisation står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter.

Socionom? Auktorisera dig!

Auktorisation är en kvalitetssäkring för dig som är utbildad och erfaren socionom.

Nämnden för Socionomauktorisation står som garant för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och är lämplig att arbeta som socionom med patienter eller klienter.

Prenumerera på Socionomen

Socionomen är den ledande oberoende tidskriften för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. Den är prenumererad och utkommer med åtta nummer per år.

Prenumerera på Socionomen

Socionomen är den ledande oberoende tidskriften för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. Den är prenumererad och utkommer med åtta nummer per år.

Läs även

Framtidens socialtjänst

Socialtjänstlagen ska ses över och regeringen har utsett Margareta Winberg till särskild utredare. Utredningen har antagit namnet "Framtidens socialtjänst". Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, är tjänstledig och ingår i utredningen. Förbundet kommer att vara en viktig röst i hela processen. Vill du vara med och påverka?

Läs mer

Bättre villkor ur ett helhetsperpektiv

LSS-handläggare är nyckelpersoner för att många funktionshindrade ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Men för att kunna göra ett bra arbete krävs också bra arbetsvillkor.

Läs mer

Socialtjänst under stor press

Socialsekreterarna arbetar med några av samhällets mest utsatta personer. Samtidigt präglas deras vardag av hög arbetsbelastning och personalomsättning.

Läs mer

Etik i socialt arbete

Inom socialt arbete handlar många beslut som fattas om etiska avvägningar. Vår etiska kod för socionomer kan hjälpa dig vid svåra ställningstaganden.

Läs mer