Med fokus på helheten

Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för dig som arbetar med kvalificerat socialt arbete. 7 av 10 socionomer i Sverige är medlemmar och förbundet driver bland annat frågor om utbildning, forskning, etik, lön och arbetsvillkor.

Man pratar i telefon

Så här tycker vi

Som socionom möter du ofta människor som befinner sig i svåra situationer i livet. I ditt jobb tar du hänsyn till personers hela livssituation. 

  • Politiker ska beslut om mål – inte om individer. Det är dags att socialsekreterare och chefer får fatta besluten i socialtjänsten.
  • Satsa på det förebyggande sociala arbetet – det spar lidande och pengar.
  • Socialt arbete kräver handlingsutrymme – minska detaljstyrning och onödig administration.
  • Fler specialisttjänster inom socialt arbete som ett sätt att utvecklas i yrket och kunna göra karriär.
  • Socionomer ska ha rätt till kontinuerlig kompetensutveckling, extern handledning och en rimlig arbetsbelastning.