Med fokus på helheten

Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för dig som arbetar med kvalificerat socialt arbete. 7 av 10 socionomer i Sverige är medlemmar och förbundet driver bland annat frågor om utbildning, forskning, etik, lön och arbetsvillkor.

Glad kvinna

Så här tycker vi

Som socionom möter du ofta människor som befinner sig i svåra situationer i livet. I ditt jobb tar du hänsyn till personers hela livssituation. 

  • Politiker ska beslut om mål – inte om individer. Det är dags att socialsekreterare och chefer får fatta besluten i socialtjänsten.
  • Satsa på det förebyggande sociala arbetet – det spar lidande och pengar.
  • Socialt arbete kräver handlingsutrymme – minska detaljstyrning och onödig administration.
  • Fler specialisttjänster inom socialt arbete som ett sätt att utvecklas i yrket och kunna göra karriär.
  • Socionomer ska ha rätt till kontinuerlig kompetensutveckling, extern handledning och en rimlig arbetsbelastning.

Har du blivit chef?

Uppdatera dina uppgifter för att få alla fördelar