Arbetsrätt för chefer

Som chef hamnar du ofta i situationer som är reglerade i den arbetsrättsliga lagstiftningen och i kollektivavtal. För att hjälpa dig inför dessa situationer, har vi samlat nyttig information till dig som är chef. 

Symbol för lag och rätt på en husfasad.

Den svenska arbetsrätten består av flera olika källor som i sin tur styr arbetsmarknadens funktioner. Det är:

  • lagar
  • förordningar
  • föreskrifter
  • kollektivavtal
  • individuella anställningsavtal
  • rättspraxis
  • sedvänja
  • god sed på arbetsmarknaden
  • företagens och organisationernas policy och regler.

Ha koll på kollektivavtal och lagstiftning

Som chef med ansvar för underställd personal möter du ofta i ditt arbete situationer som är reglerade i den arbetsrättsliga lagstiftningen och i kollektivavtal. Stora delar av den svenska arbetsmarknaden regleras av kollektivavtal som tecknas mellan fackliga organisationer och arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer.

De arbetsrättliga lagarna, kollektivavtalet och det individuella anställningsavtalet utgör grunden i arbetsrätten. Kollektivavtal kan ersätta och komplettera lagen. Även om det finns specialister på arbetsrättsliga frågor i företaget, förvaltningen eller myndigheten är det viktigt för en chef att ha grundläggande kunskaper om det regelsystem som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Frågor eller funderingar?

Kontakta chefsförhandlarna på Chefsrådgivningen.