Almega Tjänsteföretagen

Inom Almega Tjänsteföretagen (inte att förväxla med Almega Tjänsteförbunden) finns olika avtalsområden, det vill säga olika kollektivavtal beroende på vilken bransch företaget tillhör. Läs mer under respektive avtal i "plusboxarna" nedan. Hittar du inte ditt avtalsområde är du välkommen att kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning.  

OBS! Även Fremia har avtal för Tjänsteföretag och det finns fler arbetsgivarorganisationer som kan teckna avtal för de olika branscherna.

Almega Tjänsteföretagen

 • Tjänsteföretagen – Friskolor

  Det är Lärarnas Riksförbund (LR) som tecknar avtalet med Tjänsteföretagen avseende Friskolor. Det är alltså LR som har s.k. egen partsställning, men avtalet tillämpas även på dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR.

  OBS att vissa friskolor följer Fremias avtal för friskolor, samt att även Almega Tjänsteförbunden, Arbetsgivaralliansen och Sobona har avtalsområden som kan vara aktuella för företag inom skol- och utbildningsbranschen.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Eftersom det är Lärarnas Riksförbund (LR) som tecknar avtalen hittar du dem på deras webbsida:
  https://www.lr.se/lon-lagar--avtal/kollektivavtal/privat-sektor/almega-tjansteforetagen-friskoleavtalet-

  Pensionsavtal

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Tjänsteföretagen anslutna till Trygghetsrådet TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR dig som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  Kontakta vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd och stöd.

 • Tjänsteföretagen – Revision och konsultföretagen

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Revision och konsultföretagen.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Revision och konsultföretagen är det Akavia som är för avtalsparten Akademikerförbunden. Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtal om lön och anställningsvillkor

  Akademikerförbundens avtal med Almega Tjänsteföretagen Revision- och konsultföretagen löper under tre år. Avtalsperioden är 1/1 2021 till 31/12 2023. Löneavtalet är för 29 månader (i paritet med industriavtalet vars första sju månader 2020 var utan lönerevision) med ett värde om 5,4 procent, varav 0,4 procent ska avsättas till flexpension 1/1 2023. Om parterna inte enas om annat lokalt, så kommer lönerevisionerna samt löneutrymmet att vara 2,2 procent per 31/7 2021 och 1,8 procent per 1/1 2023. Observera att procentsatsen gäller för medlemskollektivet hos respektive arbetsgivare och inte för varje individ.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna sida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Revision och konsultföretagen anslutna till Trygghetsrådet TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR dig som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal för Tjänsteföretagen – Revision och konsultföretagen

  Almega Revision & konsult allmänna villkor 2020-2023 (pdf)

  Almega Revision & Konsult löneavtal 2020-2023 (pdf)

 • Tjänsteföretagen – Tjänstemän (Gröna avtalet)

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tolv andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom handel och tjänster (AHT).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Tjänsteföretagen och tillämpar det så kallade Gröna avtalet som omfattar tjänstemän.

  Förbunden delar på avtalsansvaret för de olika kollektivavtalsområdena. För Tjänsteföretagen - Gröna avtalet är det Akavia som är för avtalsparten Akademikerförbunden. Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtalsrörelse 2023

  Vi har lämnat och tagit emot krav/yrkanden och därmed inlett avtalsförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare. Målet är att nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal om villkor och löner under våren 2023. Du hittar våra krav/yrkanden i pdf-format längst ner på sidan.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2020-2023

  Akademikerförbunden har den 9 december 2020 tecknat ett nytt avtal för avtalsområde Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen – Gröna avtalet. Avtalet följer märket på 5,4 procent och löper på 29 månader från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Löneökningar sker den 1 december 2020 och den 1 maj 2022. Den lokala stupstocken att fördela som löneökningsutrymme om parterna inte kommer överens lokalt är 2,9 procent vid revisionstidpunkten den 1 december 2020 och 1,8 procent den 1 maj 2022.  

  Två avräkningar av löneökningsutrymmet för flexpension: 0,3 procent den 1 december 2020 och 0,4 procent den 1 maj 2022.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Tjänsteföretagen anslutna till Trygghetsrådet TRR. Genom tjänster, rådgivning och ekonomiska stöd vägleder TRR dig som arbetar i ett TRR-anslutet företag mot ny anställning, studier eller till att starta eget företag.

  Läs mer om hur det fungerar här: https://www.trr.se/

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Akavia vid en eventuell förhandling, eftersom det är Akavia som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal och yrkanden för Tjänsteföretagen – Tjänstemän (Gröna avtalet)

  Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen Yrkanden 2023 (pdf)

  Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen Förhandlingsprotokoll 2020 – 2023 (pdf)

  Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen Allmänna villkor 2020 – 2023 (pdf)

  Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen Löneavtal 2020-2023 (pdf)

  Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen ENGLISH Allmänna villkor 2020-2023 (pdf)

  Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen ENGLISH Salaries 2020-2023 (pdf)