Kollektivavtal för dig inom privat sektor och civilsamhället

Inom privat sektor och civilsamhället finns det en mängd olika centrala kollektivavtal. Vilket avtal som gäller för dig beror på vilken arbetsgivarorganisation din arbetsgivare tillhör. Nedan hittar du de arbetsgivarorganisationer som är vanligast. Under varje länk hittar du själva avtalen.

Tänk på att det finns flera olika arbetsgivarorganisationer som tecknar avtal för samma branscher. Arbetsgivare inom t ex vård- och omsorg kan tillhöra antingen Almega Vårdföretagen, Arbetsgivaralliansen, Fremia eller Sobona. Inom skola och utbildning finns också flera arbetsgivarorganisationer att välja mellan och det gäller även t ex fastighetsbranschen, försäkringsbranschen och ideella organisationer. Kolla på ditt anställningsavtal, där bör det framgå vilket avtal du omfattas av.

Observera att om din arbetsgivare inte följer något kollektivavtal är det inte självklart att du får tjänstepension och övriga förmåner som kollektivavtalen reglerar.

De centrala kollektivavtalen tecknas mellan arbetsgivarorganisationen och de fackliga organisationerna, och de som tecknat avtalet har sk partsställning. Partsställningen har betydelse för om du blir företrädd direkt av Akademikerförbundet SSR, av ett annat Saco-förbund som vi samarbetar med eller om du endast kan bli företrädd av oss i vissa frågor. Läs mer under respektive avtal.

Hör av dig till Rådgivningen/Chefsrådgivningen om du har frågor eller inte hittar ditt avtal.

Arbetsgivarorganisationer och kollektivavtalen:

Almega Innovationsföretagen

Almega TechSverige (fd IT & Telekom)

Almega Kompetensföretagen

Almega Medieföretagen

Almega Tjänsteförbunden

Almega Tjänsteföretagen

Almega Vårdföretagarna

Arbetsgivaralliansen

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO)

Fastigo

Fremia

Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation (FAO)

Sobona

Svensk Handel

Svensk Scenkonst

Svenska Kyrkan

Teknikföretagen

Övriga avtalsområden

Läs mer