Vanliga frågor om lön

Det finns ingen lag som reglerar vad som är en skälig lön. Därför är lönen en av de viktigaste frågorna för oss som fackligt förbund. Vi hjälper dig att få den lön du förtjänar.

Får jag högre lön varje år?

Rätten till årlig löneförhandling är inte reglerad i lag utan är något som du som tillsvidareanställd har rätt till utifrån det kollektivavtal som finns hos arbetsgivaren. Har din arbetsgivare inget kollektivavtal behöver du därför se till att få en rätt årlig löneförhandling inskriven i ditt anställningsavtal. Drygt 90 procent av landets arbetstagare omfattas av kollektivavtal som tryggar de anställdas möjlighet till löneutveckling. Längst ner på sidan hittar du några av våra vanligaste avtal. 

När du ska börja nytt jobb

När du träffar avtal om en ny anställning så ingår även att avtala om lön. Det är din egen löneförhandling, en så kallad nylönesättning. Viktigast är att du inte kommer in för lågt i lön – det är svårare att höja lönen senare. Ta gärna hjälp inför din förhandling av de tips och råd du hittar här på hemsidan och av den lönestatistik du hittar i Saco Lönesök. Kontakta också de lokala fackliga företrädarna på arbetsplatsen för att få en bild av på vilken nivå lönen ligger hos just den arbetsgivaren. Du som är medlem kan också kontakta SSR Direkt för personlig rådgivning

Dags för lönesamtal?

Du som är medlem kan ta fram detaljerad lönestatistik i Saco Lönesök. Tänk på att lönerna i statistiken är historiska – de är alltså inte rekommendationer för ny lön. Som medlem kan du också få personlig lönerådgivning. På sidan Dags att prata lön? har vi samlat tips inför ditt utvecklings- och lönesamtal.

Löneformer

Det finns flera olika löneformer. De som är vanligast för våra medlemmar är månadslön och timlön.

Som månadsavlönad har du en lön som avser samtliga kalenderdagar i månaden, även de dagar som är arbetsfria som till exempel kan vara söndag eller helgdagar och vissa aftnar. Du får också samma lön oavsett hur många dagar månaden har. De månadsavlönade som jobbar även söndagar och helgdagar kompenseras ofta i kollektivavtal för de övrigas arbetsfria och avlönade dagar genom att ha kortare total arbetstid. Mer om det kan du läsa under avsnittet arbetstid. Du kan ha månadslön oavsett om du är tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd.

Som timavlönad har du betald per arbetad timme. Det innebär att du inte har betalt på arbetsfria dagar som exempelvis helgdagar. Du kan ha timlön oavsett om du är tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd. Vid kortare anställningar (kortare än tre månader) med timlön eller vid timanställningar som innebär korta inhopp vid behov kan man avtala om att lönen ska vara inklusive semesterersättning. Tänk då på att semesterersättning är 12 procent utöver lön och ta med det i beräkningen.

Vanliga frågor om lön på Svar Direkt

 

Våra vanligaste kollektivavtal och löneavtal