Projekten vi stöder

Förbundet jobbar med utvecklingsprojekt på flera sett. Dels genom Union to Union i samarbete med PSI, dels egna bilaterala projekt dels genom stöd till Palmecentret, s k faddring.

Samarbete med PSI och Union to Union

Hejda Klimatförändringarna

Genom PSI driver vi för närvarande tre utvecklingsprojekt. Ett handlar om Klimatfrågan och fackföreningsrörelsens möjlighet att ta en ledande roll i den omställning som måste ske. Fem länder står i fokus udner den inledande fasen; Kenya, Zambia, Tunisien, Peru och Jamaica. Alla valda med utgångspunkt av att de redan drabbats hårt av klimatförändringarna. Det finns inga jobb på en död planet men omställningen till fossilfria jobb måste ske på ett schysst sätt.

Flyktingar i Medelhavsområdet

i driver också tillsammans ett projekt om Flyktingar i medelshavsområdet. I projektet försöker vi koppla ihop både frågan om tillgång till offentlig service, rent vatten, hälso- och sjukvårt och skola för barnen och frågan om anständiga arbetsvillkor och facklig organisering för dem som jobbar i lägren. Fyra länder står i fokus; Algeriet, Tunisien, Turkiet och Libanon.

Unga arbetstagare

Ett tredje utvecklingsprojekt handlar om nästa generation fackliga ledare och hur man kan stötta processen att få fler unga engagerade i facket. 

Samarbete med Olof Palmes Internationella Center

Genom ett samarbete med Olof Palmes Internationella Center stöder Solidaritetsfonden projekt som syftar till att stärka uppbyggnaden av det civila samhället i tre utvalda geografiska områden. Formen för samarbetet sker genom att förbundet är fadder för utpekade projekt.

Sydafrika

I Sydafrika bidrar Solidaritetsfonden bland annat till att stödja samarbetsorganisationen Labour Research Service (LRS). Det är en fackföreningsägd organisation som bl a jobar emd att kartlägga löneskillnader. Tidigare har vi stött ett projekt som lyckades få in arbete med Hiv/Aids i kollektivavtalen. Både avseende att förebygga samt hjälpa anställda som smitatts.

Burma (Myanmar)

I Burma bidrar Solidaritetsfonden till att stödja ett projekt som syftar till att utbilda unga kvinnor i ett praktikantprogram med målsättningen att öka utrymmet för kvinnor i det burmesiska samhället samt att stärka den burmesiska demokratirörelsen. Den lokala samarbetsorganisationen heter Alternative Asean Network for Burma (ALTSEAN). 

Palestina

I Palestina bidrar Solidaritetsfonden bl a till att stödja Al Marfa Menta Health Association  i Östra Jerusalem i ett projekt som är inriktat på kvinnor och deras familjer, skolelever, lärare samt också studenter i psykologi och socialt arbete vid Al Quds universitet.