Fastigo

Fastigo är den största arbetsgivarorganisationen inom fastighetsbranschen.

Det finns två olika avtal, Fastigo-I och Fastigo-K, beroende på vilket område företaget är verksamt inom. Akademikerförbundet SSR samverkar med tre andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fastigo (AiF). Gäller båda avtalen I och K.

Läs mer under respektive avtalsområde i "plusboxarna" nedan, där hittar du också de avtal som gäller.

OBS att företag inom fastighetsbranschen även kan tillhöra Almega Tjänsteförbunden och Sobona.

Fastigo

 • Fastigo I

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tre andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fastigo (AiF).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Fastigo.

  Det är Sveriges Ingenjörer som har avtalsansvaret för avtalet Fastigo-I. De är kontaktförbund för avtalsparten AiF. Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtalsrörelse 2023

  Vi har lämnat och tagit emot krav/yrkanden och därmed inlett avtalsförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare. Målet är att nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal om villkor och löner under våren 2023. Du hittar våra krav/yrkanden i pdf-format längst ner på sidan.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2020-2023

  Akademikerförbundens avtal Fastigo-I gäller under perioden 1 november 2020 – 31 mars 2023. Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022 om man inte kommer överens om annat lokalt. Avsättning till flexpension höjdes med 0,4 procent per den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer därmed att vara 1,6 procent av lönen.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP. Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension ITP.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fastigo anslutna till Trygghetsrådet Fastigo. Trygghetsrådet Fastigo stöttar tillsvidareanställda tjänstemän på företag anslutna till Fastigo, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller ohälsa, till nytt jobb.

  Läs mer om hur det fungerar här: Trygghetsrådet Fastigo – Trygghetsfonderna

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR tillhör, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Sveriges Ingenjörer vid en eventuell förhandling, eftersom det är Sveriges Ingenjörer som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal och yrkanden för Fastigo I

  Fastigo I-avtal Förhandingsprotokoll 2020-2023 (pdf)

  Fastigo, I-avtal, Allmänna anställningsvillkor, 2020-2023 (pdf)

  Fastigo, I-avtal, Lönebildningsavtal, 2020-2023 (pdf)

  Fastigo I, Överenskommelse, Höjt sjuklönetak (pdf)

  Fastigo I Yrkanden 2023 (pdf)

 • Fastigo K

  Akademikerförbundet SSR samverkar med tre andra Saco-förbund i något vi kallar Akademikerförbunden inom Fastigo (AiF).

  Det är Akademikerförbunden som tecknar kollektivavtalen som gäller för dig som arbetar på ett företag som tillhör Fastigo.

  Det är Sveriges Ingenjörer som har avtalsansvaret för avtalet Fastigo-K. De är kontaktförbund för avtalsparten Akademikerförbunden (AiF). Kontaktförbundet företräder Saco-förbundens medlemmar i förhandlingar. När det finns en lokal arbetstagarorganisation kallas den för Akademikerförening.

  Avtalsrörelse 2023

  Vi har lämnat och tagit emot krav/yrkanden och därmed inlett avtalsförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare. Målet är att nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal om villkor och löner under våren 2023. Du hittar våra krav/yrkanden i pdf-format längst ner på sidan.

  Avtal om lön och anställningsvillkor 2020-2023

  Akademikerförbundens avtal Fastigo-K gäller under perioden 1 november 2020 – 31 mars 2023. Lönerevisionstidpunkterna 1 april 2020 och 2021 slås under denna avtalsperiod samman till ett (1) revisionstillfälle, den 1 november 2020. Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022.

  Du hittar avtalen i pdf-format längst ner på denna webbsida.

  Pensionsavtal och försäkringar

  Utöver den lagstadgade allmänna pensionen omfattas du av en kollektivavtalad tjänstepension ITP . Det innebär att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension till ITP alternativt till KAP-KL/AKAP-KR.
  I ITP-avtalet ingår också en sjukförsäkring (ITP Sjukpension) som kompletterar ersättning från Försäkringskassan och en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ger ett ekonomiskt skydd till dina efterlevande. 
  Din arbetsgivare har också tecknat en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kan ge extra ersättning vid arbetsskada.

  Mer information hittar du här: https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/

  Ett antal kommunala bolag tillämpar KAP-KL/AKAP-KR som pensionsplan.

  Mer information hittar du här: https://www.kpa.se/privatperson/kund-hos-oss/tjanstepension/

   

  Trygghetsavtal/omställningsavtal

  I enlighet med kollektivavtalet så är företag som tillhör Fastigo anslutna till Trygghetsrådet Fastigo. Trygghetsrådet Fastigo stöttar tillsvidareanställda tjänstemän på företag anslutna till Fastigo, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller ohälsa, till nytt jobb.

  Läs mer om hur det fungerar här: Trygghetsrådet Fastigo – Trygghetsfonderna

  Kontakt

  På arbetsplatsen kan det finnas en lokal Akademikerförening som du som är medlem i Akademikerförbundet SSR, liksom alla andra medlemmar i ett Saco-förbund, tillhör. Akademikerföreningen företräder dig lokalt, men du är alltid välkommen att höra av dig till vår Rådgivning/Chefsrådgivning om du har frågor eller behöver råd.

  Din arbetsgivare ska dock i första hand vända sig till Sveriges Ingenjörer vid en eventuell förhandling, eftersom det är Sveriges Ingenjörer som är kontaktförbund för avtalsområdet.

  Kollektivavtal och yrkanden för Fastigo K

  Fastigo, K-avtalet, Förhandlingsprotokoll, 2020-2023 (pdf)

  Fastigo, K-avtal, Allmänna anställningsvillkor, 2020-2023 (pdf)

  Fastigo, K-avtal, Lönebildningsavtal, 2020-2023 (pdf)

  Fastigo K, överenskommelse höjt sjuklönetak (pdf)

  Fastigo K Yrkanden 2023 (pdf)