Allmän pension

Det arbete du gör i dag avgör din inkomst som pensionär. Vi hjälper dig skaffa en bättre överblick över din framtid.

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. En allmän pensionsavgift på 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar, exempelvis a-kassa och sjukpenning, betalas in årligen. Av det beloppet går 16 procent till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.

Det finns ett tak på 8,07 inkomstbasbelopp för den pensionsgrundande inkomsten. Det betyder att för inkomster över taket så betalas ingen allmän pensionsavgift. Det är antalet yrkesverksamma år, din inkomst och hur du valt att placera premiepensionsdelen som avgör det slutliga beloppet. 

Tilläggspension

Du som är född mellan 1938 och 1953 kommer utöver inkomstpension och premiepension även att få en del av din pension i form av tilläggspension.

Garantipension

Den som har låg eller ingen inkomst får en garantipension.

Orangefärgade kuvertet

Pensionsmyndigheten skickar årligen ut information med en preliminär beräkning av din allmänna pension i det orangefärgade kuvertet. Läs gärna mer på Pensionsmyndigheten.

Läs mer