Spara privat

Vill du ha mer i månaden efter pension? Privat sparande kan vara ett viktigt komplement till den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

""

Sedan ett regeringsbeslut 2016 finns inte längre någon avdragsrätt för privat pensionssparande. Utan avdraget är det inte längre lika förmånligt med denna typ av sparande. Du som fram till 2016 har sparat i en privat pensionsförsäkring har naturligtvis kvar dina pengar. Om du har slutat spara får du ett fribrev hos försäkringsbolaget. Om du fortsätter att betala in till försäkringen kommer dina pengar i fortsättningen att dubbelbeskattas. 

Du har kunnat välja mellan traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring och det finns flera försäkringsgivare.