Utbildningar för dig som är förtroendevald

Du som är förtroendevald får facklig utbildning så du blir trygg i din roll som företrädare för Akademikerförbundet SSR. 

Kommuner och regioner 

Grundkurs, Fortsättnings- och temautbildningar finns för dig i kommun och region. Inbjudningar skickas ut till dig som är registrerad som förtroendevald. För att förhandla löner inom kommuner och regioner krävs att du gått en avtalsutbildning vid varje ny avtalsperiod, så att du kan få en fullmakt att företräda förbundet.

Staten 

Inom staten är det ditt kontaktförbund som anordnar grund- och fortsättningsutbildningarna. Akademikerförbundet SSR är bland annat kontaktförbund för Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Statens Institutionsstyrelse, Jämställdhetsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, samt några fler stiftelser och mindre myndigheter. Inbjudan till grund- och fortsättningsutbildningar skickas ut till dig som är registrerad som förtroendevald.

Privat sektor 

I privat sektor samordnar Sveriges Ingenjörer en majoritet av grund- och fortsättningsutbildningarna för alla Sacoförbund. Du hittar kalendariet på sverigesingenjorer.se. Du behöver logga in med en särskild förtroendevald-inloggning som du får när du registreras som förtroendevald hos Sveriges Ingenjörer. Akademikerförbundet SSR ordnar också vissa grund- och fortsättningsutbildningar för förtroendevalda i privat sektor och civilsamhället. Dessa finns i listan nedanför, samt på länken Kurser och evenemang. Hos Prevent hittar du som är förtroendevald i privat sektor också information och utbildningar kring arbetsmiljö. 

För alla 

Välkomna nya på jobbet – en digital utbildning framtagen av Saco. Utbildningen innehåller praktiska råd och tips om vad du och din förening kan göra för att uppmärksamma era nya kollegor på det lokala facket och att ni finns. Utbildningen går även igenom sådant som vi vet att nyutbildade kan behöva lära sig när de tar klivet in i yrkeslivet.

Exempel på innehåll:

  • Varför ska ni engagera er i Akademikerveckan?
  • Hur ska ni presentera er som förtroendevalda och er Akademikerförening?
  • Varför ska man som ung i arbetslivet vara med i ett fackförbund?

Se utbildningen här

Du har väl inte missat att er förening kan gå en styrelseutbildning? Kontakta er föreningsutvecklare eller mejla Mona Anderson.  

När hålls kurserna?

Du som är registrerad som fackligt förtroendevald får automatiskt inbjudningar via e-post. Du hittar också alla aktuella kurser på sidan Kurser & evenemang. Webbutbildningarna kan du såklart gå när som helst!

Våra utbildningar

Påverka tillsammans är det första steget i din fackliga utbildning. Det är en kort webbutbildning på 20 minuter.

Nedan hittar du alla våra utbildningar.

Våra utbildningar

Var det allt?

Akademikerförbundet SSR erbjuder långt fler utbildningar, kurser och nätverksträffar än de som listats ovan. Därtill finns ett stort antal filmade och publicerade webbinarier med tillgängliga åhörarkopior, samt kurser och seminarier som erbjuds digitalt eller fysiskt beroende på efterfrågan och aktuella händelser i arbetsliv och samhälle. Framför allt finns mer kring arbetsmiljö och arbetsrätt för förtroendevalda.  

Utbildning med koppling till profession  

Det finns även utbildningar, kurser, webbinarier och seminarier – digitalt eller fysiskt beroende på efterfrågan – för förbundets medlemmar och de publiceras löpande i förbundets eventkalender

Du som är chefsmedlem hittar skräddarsydda utbildningar, kurser, webbinarier och seminarier här eller på Svensk Chefsförenings webbplats.

Praktiskt

Vad gäller för lön och förlorad arbetsförtjänst?

Du som är registrerad som förtroendevald hos oss får med stöd av förtroendemannalagen gå kurs med bibehållen lön. Detta gäller under förutsättning att:

  • Föreningen/styrelsen anmält till arbetsgivaren (personalkontoret) att du är fackligt förtroendevald. 
  • Ditt fackliga uppdrag och kursinnehållet har anknytning till arbetsplatsen och förhållandet till arbetsgivaren. 
  • Du har behov av utbildning för ditt fackliga uppdrag. 
  • Arbetsgivaren underrättas i god tid (minst 14 dagar) före kursens början.

Om du får löneavdrag när du går på kurs finns det möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst från Akademikerförbundet SSR. Ersättningens storlek grundar sig på din månadsinkomst. Din arbetsgivare måste då intyga på en särskild blankett att du får löneavdrag.

Hur anmäler jag mig?

Du som är registrerad som förtroendevald får inbjudan till våra fackliga utbildningar till den e-postadress du uppgivit i vårt medlemsregister (uppdatera dina uppgifter på Mina Sidor.)

Kurserna läggs ut i kalendariet i samband med att inbjudan går ut. Där ser du också när och var kursen hålls, och hur du anmäler dig till just den kursen.

Cirka fyra veckor innan kursen börjar får du besked om du har kommit med eller inte. Tyvärr händer det ibland att några som anmäler sig inte får plats, men då kan du be att få stå som reserv eller så anmäler du dig till nästkommande kurs.

Kostnader

Alla utbildningar är kostnadsfria.

Resa

Resan till och från kursen betalas av Akademikerförbundet SSR. Tillsammans med bekräftelsen på att du har blivit antagen till kursen får du instruktioner om hur du bokar din resa.

Förbundet erbjuder både fysiska och digitala utbildningar. Vilken form utbildningen har framgår av  kursbeskrivningen.

Aktuella kurser

Du hittar aktuella kurser i kalendariet. Du som är förtroendevald får också kursinbjudningar per mail.