Kollektivavtal för dig inom statlig sektor

Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom statlig sektor har samma centrala avtal oavsett inom vilken myndighet du är anställd hos.

Inom den statliga sektorn är vi organiserade som Saco-S tillsammans med övriga Saco-förbund. Det innebär att om du arbetar inom statlig sektor representeras du av Saco-S i såväl de centrala som de lokala förhandlingarna.

Saco-förbunden har delat upp ansvaret mellan de olika myndigheterna genom ett så kallat värdförbundskap. Värdförbundet är det förbund som står för myndighetsövergripande förhandlingar och organiserar och stödjer de lokala Saco-S-föreningarna.

Värdförbund och kontaktförbund

Även Akademikerförbundet SSR är värdförbund för ett flertal myndigheter, de största är Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen. På Försäkringskassan har vi ett kontaktmannaskap även om ett annat förbund är värdförbund.

Akademikerförbundet SSR kan naturligtvis som enskilt förbund gå in och företräda dig även på andra myndigheter i frågor som rör dig och din enskilda anställning.

De centrala kollektivavtalen träffas mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Därutöver finns lokala kollektivavtal som träffats mellan de lokala Saco-S-föreningarna och de lokala statliga myndigheterna. Enklast kan du få information om de lokala avtalen från den lokala Saco-S föreningen.

På Saco-S hemsida kan du se vilka övriga myndigheter vi är värdförbund för, värdförbund på övriga myndigheter och hitta kontaktuppgifter till de lokala Saco-S-representanterna på respektive myndighet.

Läs mer