Klimakteriet - en arbetsmiljöfråga

Precis som att ha mens är det faktum att en genomgår klimakteriet är en naturlig del av livet för en stor del av befolkningen. Trots det är kunskapen om klimakteriet väldigt låg. Klimakteriet är en arbetsmiljöfråga som man behöver arbeta aktivt med och våga prata om.

Varför ska vi prata om klimakteriet

Som ett kvinnodominerat fackförbund är det självklart viktigt att prata om klimakteriet och hur det påverkar den som genomgår klimakteriet såväl i privatlivet som i arbetslivet. För den som har klimakterierelaterade besvär kan inte bestämma sig för att lämna dem hemma. Hur vi mår påverkar oss på arbetet, vår arbetsmiljö och det påverkar våra kollegor. Därför behöver vi också börja prata om hur och om vi påverkas av klimakterierelaterade besvär, för att få rätt stöd och vid behov kunna får arbetsanpassning.

Varför är det en arbetsmiljöfråga

Drygt 80 procent av de som genomgår klimakteriet upplever besvär och det under flera år. 30 procent har det så tufft att livet påverkas på alla sätt. Vanliga symptom på klimakteriet är svettningar, värmevallningar, sköra slemhinnor, sömnproblem och humörsvängningar.

Besvär som vallningar, sömnproblem och hormonstörningar påverkar mående och hur vi kan prestera på arbetet. Om du haft sömnproblem under en längre tid är det svårt att gå till jobbet på morgonen och prestera som vanligt. Och om du ska sitta i möten men hela tiden är nervös för att få vallningar som syns på dig kan även det bli ett hinder i arbetet. Därför är klimakteriet en arbetsmiljöfråga.

Det är viktigt att både den som har klimakterierelaterade besvär och arbetsgivare och chefer skaffar sig kunskap om hur klimakteriet kan påverka arbetstagare.

Det gör organisationerna mer förberedda på att medarbetare kan vara i behov av stöd och anpassning under en tid.

Förutom kunskap är öppenhet en annan viktig del. Genom att kunna prata om besvären är det också lättare att be om hjälp. 

Vad kan ni göra?

  • Utbilda chefer och arbetsledare. Kvinnliga medarbetare kommer att hamna där, förr eller senare. Vissa kan komma att må dåligt under en längre period. Men det går över. Och det finns hjälp att få.
  • Börja prata om det och bryt tabut.
  • Hantera klimakterierelaterade besvär som det arbetsmiljöproblem det kan vara. 
  • Om medarbetare upplever besvär som påverkar arbetet, se till att det finns en handlingsplan. Det kan vara aktuellt att koppla in företagshälsan.
  • Vid behov, se till att arbetet anpassas i enlighet med arbetsmiljölagen.
  • Om verksamheten tillåter det, tillämpa flexibel arbetstid. 
  • Se till att det finns vilorum tillgängliga.
  • Om verksamheten tillåter det, erbjud möjligheten att arbeta hemifrån.